Tehtaiden digitalisointi junnaa – osaamista puuttuu

Puutteet digiosaamisessa hidastavat digitaalisten tehtaiden kehitystä, arvioi it-alan konsulttiyritys Accenture selvityksessään. Teollisuuden digitalisaatiota ei raportin mukaan hidasta teknologia, vaan taito käyttää sitä.

Vaikka suurin osa teollisuusyrityksistä hyödyntää tehtaissaan digitaalisia alustoja, yli puolelta (51 prosenttia) puuttuu riittävät taidot digitaalisten tehtaiden kehittämiseen ja johtamiseen. Accenturen tutkimuksen mukaan osaamisvaje on kasvanut merkittävästi vuosien 2013–2015 aikana.

”Valmistavan teollisuuden yritysten on varmistettava, että henkilöstöllä on riittävästi uutta digiosaamista, jotta ne voivat hyödyntää digitaalisten tehtaiden täyden potentiaalin”, sanoo Ari Torpo, Accenturen valmistavan teollisuuden toimialoista Suomessa vastaava johtaja. ”

Menestyneemmät valmistajat ovatkin luoneet edistykselliset osaajastrategiat varmistaakseen tulevaisuuden työvoiman digitaalisen osaamisen. Tulokset käyvät ilmi Accenture Strategyn kansainvälisestä Cracking the Code on the Digital Factory-tutkimusraportista, johon osallistui 450 valmistavan teollisuuden yritystä ympäri maailmaa.

Accenturen raportin mukaan digitaitojen kasvava puute on yksi valmistavan teollisuuden suurimmista huolenaiheista. Accenturen tutkimuksessa 55 prosenttia teollisuusyrityksistä arvio työssään kehittyneitä digitaalisia laitteita ja koneita, kuten 3D-tulostimia tai mallintamis- ja simulaatiolaitteita, käyttävän henkilöstön digitaidot puutteellisiksi. Vuonna 2013 digitaitojen puutteesta raportoi vain 38 prosenttia vastaajista.

Vastanneista 60 prosenttia valmistajista kertoi, että heidän yrityksessään on pula työntekijöistä, jotka osaavat käyttää ennakoivaa, M2M-anturiteknologiaa hyödyntävää analytiikkaa. Vuonna 2013 vastaava luku oli 31 prosenttia. Teollinen internet ja IoT ovat laajemminkin selkeä suunta tulevaisuudessa.

“Teollisuusyritysten on kyettävä johtamaan vahvasti myös näitä ei-teknisiä tekijöitä siirtyessään kohti digitaalista tehdasmallia”, toteaa Accenturen Ari Torpo.

Hänen mukaansa digitaalista tehdasta kehittäessä on tärkeää kyetä luomaan uusia prosesseja, johtamaan työntekijöistä ja koneista koostuvia tiimejä sekä jatkuvasti huolehtia, että koulutusohjelmat ovat ajan tasalla.

TAUSTAA: Accenture Strategyn tutkimus toteutettiin verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi 450 valmistavan teollisuuden yritystä 13 eri maasta. Tutkimukseen osallistui yrityksiä muun muassa autoteollisuuden, tietoliikenteen, kuluttajatuotteiden, elektroniikan sekä huipputeknologian, teollisten tuotteiden, biotieteiden, öljy- ja kaasuteollisuuden, kemikaaliteollisuuden, luonnonvarateollisuuden sekä rakennusteollisuuden toimialoilta.

LISÄÄ: Raportti (LINKKI.pdf) .

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639