Nokian entinen Qt hakee kasvua sulautetuista

Omana yrityksenä toukokuussa aloittanut Qt hakee uutta kasvua kulutus- ja autoelektroniikasta. Yritys kertoi vuosipuoliskon myynnin nousseen, mutta tuloksen pysyneen edelleen tappiolla. Uusia kehittämispanostuksia Qt on kohdistanut erityisesti kulutus- ja autoelektroniikkaan.

Uuden Qt Groupin kehittämispanostus kohdistuu sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuus-, digi-TV- ja teollisuusautomaatio–alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin.

Uusi Qt Group syntyi toukokuussa, kun toiminta eriytettiin Digiasta. Qt-toiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 16 084 tuhatta euroa (12 873 tuhatta euroa), jossa on kasvua 24,9 prosenttia.

Tulos oli 530 000 euroa tappiolla. Siihen sisältyy Digian jakaantumiseen liittyen ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetuista palkkioista sekä Digian osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuneet, yhteensä 1 712 tuhannen euron kertaluontoiset kulut. Ilman niitä tulos oli runsas miljoona euroa.

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun hidastuvan vuoden 2016 loppupuoliskolla alkuvuoden kasvuluvuista. Koko vuoden 2016 osalta yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia viime vuoden luvuista. Liiketulos jää kuitenkin 2016 tappiolliseksi. Lisenssitulot kertyvät pidemmän ajan kuluessa kertasuoritteisten lisenssimaksujen sijasta.

Vuonna 2016 Qt:lle ei enää kerry liikevaihtoa myökään Qt-liiketoiminnan oston yhteydessä vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa sovitusta lisenssikaupasta, josta vielä vuodelle 2015 jaksottui liikevaihtoa syntyi yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639