Koululaiset testaamaan VR-virtuaalilaseja

Savonlinnassa kehitetään alkavana lukuvuonna uudenlaista virtuaalitodellisuuskoulua. Osa Savonlinnan normaalikoulun oppilaista saa tablettien rinnalle virtuaalilasit. Näin virtuaalitodellisuus VR (Virtual reality) laajenee peleistä myös koulumaailmaan.

Savonlinnan normaalikoulu on Suomen ensimmäinen yhtenäisen perusopetuksen tablet-tietokoneita käyttävä koulu, jossa oppikirjat ovat jo jääneet taka-alalle. Nyt koulussa pohditaan virtuaalilasien laajempaa käyttöä. Hankkeessa lähdetään ensimmäiseksi luomaan Olavinlinnaan liittyvää 360-kameroilla kuvattua oppimisympäristöä.

Tulevaisuudessa oppilaat oppivat ajamaan autoa, lentämään lentokonetta ja leikkaamaan potilaita virtuaalimaailmassa turvallisesti ja riskittömästi. Savonlinnassa oppilaat ryhtyvät tuottamaan yhdessä opettajien ja opetusharjoittelijoiden kanssa virtuaalista materiaalia.

Virtuaalitodellisuuskoulussa oppilaat perehtyvät virtuaaliseen sisällöntuotantoon uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden hengessä. Virtuaalitodellisuudessa oppilaat pääsevät toimimaan aidon tuntuisessa simuloidussa ympäristössä.

Hanke tukee uuden opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteutusta. Siinä vastataan ennakkoluulottomasti uuden oppimiskäsityksen mukaiseen toimintaan, missä oppija nähdään aktiivisena tuottajana ja oppijana, joka ideoi, suunnittelee ja tuottaa virtuaalimaailman oppimisympäristöjä.

Samalla tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa, miten virtuaalilasien ja virtuaalitodellisuuden käyttäminen opetuksessa vaikuttavat opiskelumotivaatioon ja oppimistuloksiin. Itä-Suomen yliopiston professori Laura Hirston mukaan tutkimusnäyttöä virtuaalilasien käytöstä ja hyödyistä oppimisessa ja opetuksessa on toistaiseksi vähän.

TAUSTAA: Koulu360 – virtuaalikoulua rakentamassa -hanke on rahoitettu osin Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen tarkoitetuista valtionavustuksista.

LISÄÄ: Koulu360-hanke (LINKKI)

Kuvituskuva: Uusiteknologia.fi

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!