Oulu rakentaa automatisoitua kaivostekniikkaa

Kaivannaisalan OMS-tutkimuskeskuksen (Oulu Mining School-tutkimuskeskuksen) rakennustyöt ovat käynnistyneet Oulun yliopistossa. Tiedekunnan uusien tilojen valmistuttua yliopistoon saadaan ensi vuonna automatisoitu koulutusrikastamo, jonka erikoisuus on veden suljettu kiertoratkaisu ja rikastushiekkojen jalostustekniikat.

Oulun yliopiston OMS-tutkimuskeskukseen kuuluu laboratoriotilojen lisäksi kokonaan automatisoitu ja modulaarinen jatkuvatoiminen minipilot-rikastamo, jossa voidaan rikastaa kaikkia malmeja jatkuvatoimisen prosessin avulla.

Uuden OMS-tutkimuskeskuksen tavoitteena on konkretisoida kestävän kehityksen mukainen kaivostoiminta, jossa rikastushiekka-altaiden tarpeellisuus kyseenalaistetaan. Laitos on maailman ensimmäinen suljettu kaivosprosessi, jossa rikastushiekatkin voidaan jalostaa turvallisesti kaupallisiksi tuotteiksi.

OuluKaivosTutkimuskeskusUuteen tutkimuskeskuksen laitteistoon kuuluu myös uniikki vedenkäsittelylaitteisto, jolla voidaan tutkia kaivoksen prosessivesien puhdistamista ja kierrättämistä aidoissa olosuhteissa.  Rikastamoon kuuluvat murskaus- ja jauhatuslinja sekä jatkuvatoimisia erotuslaitteistoja eri rikastussovelluksiin.

Uusi tutkimuskeskus toteutetaan EU:n aluekehitysrahoituksen tuella ja mukana on yliopiston lisäksi kaivannaisalan yrityksiä. Uudistetut tilat saadaan käyttöön vuoden 2017 alussa.

Kuva: Nykyaikainen kaivos tarvitsee rinnalleen myös automatisoidun rikastamon. Kuvassa uudenlainen Sandvikin kauko-ohjattava robottikaivoslastari.

LISÄÄ: Kaivosala investoi uusimpaan teknologiaan, 29.12.2015 (LINKKI)

Päivitetty 8.40

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639