Näin Applen verosuunnittelu tapahtui

Euroopan komissio katsoo, että Irlanti on myöntänyt Applelle jopa 13 miljardin euron arvosta perusteetonta veroetua. Irlanti joutuu perimään lainvastaisen tuen takaisin. Tässä EU:n kaavio siitä kuinka Applen Euroopan rahavirran kerättiin Irlannin kautta lähes verottomina.

Euroopan komission tutkimuksissa todettiin, että Irlanti on myöntänyt Applelle laitonta veroetua. Komission mukaan Apple on vuosien ajan maksanut huomattavasti vähemmän veroja kuin muut yritykset.

Ongelman asiasta tekee, että päätös tulee jälkikäteen. Veropäätökset itsessään ovat EU:n mukaan täysin laillisia. Ne ovat veroviranomaisten antamia hallinnollisia kirjeitä, joissa selvennetään yritykselle, miten sen yhtiövero lasketaan, tai joissa selvennetään erityisverosäännösten soveltamista.

Irlannin on komission mukaan silti perittävä Applelta vuosilta 2003–2014 yhteensä 13 miljardia euroa maksamattomia veroja ja tämän lisäksi korot. Veroetujen myöntäminen valikoiduille yrityksille on EU:n mukaan valtiontukisääntöjen mukaan laitonta.

Kesäkuussa 2014 käynnistetyn perusteellisen valtiontukitutkimuksen tuloksena komissio on todennut, että Irlannin antamat kaksi veropäätöstä ovat keinotekoisesti alentaneet huomattavasti Applen Irlannissa vuodesta 1991 alkaen maksamia veroja.

’’Vuonna 2003 Apple maksoi saamansa valikoivan kohtelun seurauksena yhtiöveroa EU:ssa kertyneistä voitoistaan vain 1 prosentin, ja vuonna 2014 sen maksama tosiasiallinen vero oli supistunut 0,005 prosenttiin”, sanoo kilpailupolitiikasta vastaava EU-komissaari Margrethe Vestager.

Irlannissa Applen veropäätöksillä hyväksyttiin käytäntö, jonka mukaan kaksi yhtymän Irlannissa rekisteröityä yhtiötä (Apple Sales International ja Apple Operations Europe) määritti verotettavan tulonsa tavalla, joka ei EU:n mukaan vastannut todellisuutta.

Nämä kaksi yhtiötä kirjasivat lähes koko myyntivoittonsa sisäisesti ns. päätoimipaikalleen. Veropäätöksissä hyväksytyn jakomenetelmän seurauksena Apple maksoi Apple Sales Internationalin voitoista tosiasiallisesti yhtiöveroa yhden prosentin vuonna 2003, ja vuoteen 2014 mennessä tämä vero oli supistunut 0,005 prosenttiin.

Applen, Yhdysvaltain valtionvarainministeriön ja Irlannin kommentit kuultiin eilen heti päätöksen tultua julki. Kaikki vastustavat lisäverojen maksamista, joten asia siirtynee seuraavaksi EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Sen päätöksellä voi olla suoria vaikutuksia vapaakauppasopimusten laatimiseen Euroopan ja Yhdysvaltain välisiin kauppasuhteisiin. Myös Applen toimintojen siirto Irlannista irtaantumassa olevaan Iso Britanniaan väläytettiin. Applella on ollut laajaa toimintaa Irlannin Corkissa  runsaat 30 vuotta.

Näin Applen verotus toteutettiin

Applen valikoiva verokohtelu Irlannissa rikkoo EU:n valtiontukisääntöjä. Verokohtelu Irlannissa mahdollisti itse asiassa sen, että Apple välttyi maksamasta veroa lähes kaikesta tuotteidensa myynnistä kertyneestä voitosta. Tämä johtuu Applen päätöksestä ilmoittaa kaikki myyntinsä Irlannissa eikä maissa, joissa tuotteet myytiin.

Apple Sales International ja Apple Operations Europe ovat Apple-yhtymän kokonaan omistamia, Irlannissa rekisteröityjä yhtiöitä. Apple-yhtymä on puolestaan viime kädessä yhdysvaltalaisen emoyhtiönsä Apple Inc:n määräysvallassa.

Yksi kiintoisa elementti on tutkimus ja tuotekehityskulut. Euroopan unionin selvitysten mukaan Apple Sales International ja Apple Operations Europe suorittavat emoyhtiölle vuosittaisen maksun tutkimus- ja kehitystyöstä, jota tehdään Yhdysvalloissa irlantilaisten yhtiöiden hyväksi.

Vuonna 2011 maksu oli kaksi miljardia dollaria. Se nousi huomattavasti vuonna 2014. Pääosan näistä maksuista on suorittanut Apple Sales International. Maksuilla on rahoitettu yli puolet Applen Yhdysvalloissa tekemästä tutkimustyöstä, jolla kartutetaan yhtymän maailmanlaajuista suunnittelu- ja patenttiomaisuutta.

LISÄÄ: Tarkempi selostus Applen verotuksesta (LINKKI, tiedote)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639