Teollisuuden digimurros vaatii asiakaslähtöisyyttä

Suomalaisen teollisuuden tuotantomurros edellyttää uudenlaista asiakaslähtöisyyttä, arvioi VTT:n tutkija Heidi Korhonen väitöskirjassaan. Asiakaslähtöisyyttä on tarkasteltava hänen mukaansa erityisesti teollisuuden palveluinnovaatiotoiminnan ja yhteiskehittämisen lähtökohdista.

Teollisuuden tuotantorakenteet ovat muuttuneet rajusti, ja palvelujen osuus ja rooli kasvavat jatkuvasti vaikka edelleen ne ovat lujasti kiinni myös laitteissa ja järjestelmissä.

Innovaatiot eivät koske Korhosen mukaan enää ainoastaan tuotteita ja palveluita vaan laajempia ekosysteemejä.
Innovaatiot eivät koske VTT:n Heidi Korhosen mukaan enää ainoastaan tuotteita ja palveluita vaan laajempia ekosysteemejä.

Raskaan sarjan Wärtsilä, Kone ja Valmet ovat hyviä esimerkkejä, jossa palvelutoiminta nivoutuu suoraan tuotteisiin. Myös nykyisen Nokian verkkopuoli kasvattaa laitemyynnin lisäksi verkkojen palvelutoimintaansa.

Teollisuuden innovaatiotoiminta on laajentunut yhä enemmän kuitenkin kohti palveluja, tuote-palvelujärjestelmiä ja asiakasratkaisuja, mikä korostaa Heidi Korhosen mukaan asiakaslähtöisyyden merkitystä.

Osalle teollisuusyrityksistä palveluliiketoiminta on erittäin tuottoisaa, osalla on haasteita asiakaslähtöisyyden ja palveluinnovaatioiden toteuttamisessa. Hän tutki 31 valmistus- ja teknologiayrityksen toimintaa.

Tulosten perusteella teollisuuden digitaalisessa palvelumurroksessa yritysten on otettava toimintaansa mukaan vahvemmin asiakas-toimittajavuorovaikutus. Palveluinnovaatiot on nähtävä monikerroksisena järjestelmämuutoksena.

Innovaatiot eivät koske Korhosen mukaan enää ainoastaan tuotteita ja palveluita. vaan laajempia konaisuuksia. Siksi asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat luontaisesti osallisina innovaatioissa.

Uusi lähestymistapa edellyttää Korhosen väitöskirjan mukaan samalla huomion kohdistamista arvon yhteistuottamiseen, yhteiskehittämisen johtamista yhdistelemällä yrityksen sisäistä ja sen rajat ylittävää innovaatiotoimintaa sekä suotuisan dynamiikan luomista vuorovaikutteiselle oppimiselle.

LISÄÄ: Heidi Korhosen väitöskirja Customer Orientation in Industrial Service Innovation (LINKKI, pdf)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639