Ericsson: 5G-teknologia mullistaa liiketoimintamallit

Telelaitevalmistaja Ericsson uskoo 5G-teknologioiden mullistavan liiketoimintamallit sekä parantavan yritysten innovaatiokykyä useilla eri toimialoilla. Yrityksen tuoreen raportin mukaan valtaosa eri alojen päättäjistä aikoo tehdä 5G-verkkojen tullessa suuria muutoksia yritystensä liiketoimintamalleihin.

Ericssonin “Opportunities in 5G: The view from eight industries” -raportti kertoo myös, että yritysten strategiamuutosta vauhdittavat ennen kaikkea disruptiiviset teknologiat. Muun muassa koneiden välinen viestintä, laajakaistayhteydet, pilvipalvelut ja mobiililaitteet nousevat esille muutoksen keskeisimpinä teknologioina.

“IoT ja 5G-teknologiat mahdollistava kokonaan uusia toimintamalleja ja vaikuttavat koko yhteiskuntaamme. Teknologiat muodostavat globaalin ja reaaliaikaisen alustan, jonka päälle voidaan luoda uusia prosesseja, tulonlähteitä ja yritysmalleja”, Suomen Ericssonin toimitusjohtaja Olli Sirkka sanoo.

Ericsson haastatteli raporttia varten yli 650:ttä johtavassa asemassa olevaa henkilöä kahdeksalta eri toimialalta. Mukana olivat autoala, sähköverkot ja palvelut, kansalaisten turvallisuus, valmistava teollisuus, palvelut diginatiiveille, terveydenhuolto, rahoitusala sekä media- ja peliala. Tutkimuksessa selvitettiin, miten yritysjohtajat aikovat hyödyntää 5G-teknologiaa omalla alallaan ja miten he uskovat sen vaikuttavan markkinoiden kehittymiseen.

5G tulee muuttamaan*

  • Autoala: tehokkaat ja turvalliset verkot tärkeitä tulevaisuuden autoille
  • Sähköverkot: matalammat kustannukset ja turvallisempi toimintaympäristö
  • Yleinen turvallisuus: kansalaisten kokemukset ja suoja paranevat
  • Valmistava teollisuus: huipputuottavuutta 5G:n avulla
  • Digiajan yritysten palvelut: asiakasuskollisuuden rakentaminen
  • Terveydenhuolto: 5G parantaa elämänlaatua
  • Rahoitusala: 5G:n myötä korkeampi tuottavuus ja asiakastyytyväisyys
  • Media- ja peliala: 5G:n avulla todella elävä kokemus

*Lähde Ericsson raportti 2016 ( Alempana aihetta on käsitelty laajemmin)

LISÄÄ: Ericssonin raportti ”Opportunities in 5G: The view from eight industries” (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639

 

Ericssonin “Opportunities in 5G: The view from eight industries” -raportista poimintoja

Autoala: tehokkaat ja turvalliset verkot tärkeitä tulevaisuuden autoille

Autoalan päättäjät uskovat 5G:n tuovan uutta arvoa verkkojen korkeamman suorituskyvyn, paremman tietoturvan sekä koneiden välisen viestinnän myötä. Verkkoon yhdistetty auto, connected car, on jo tämän päivän valtatrendi alalla.

Vaikka itseajavat autot ovat monella valmistajalla työn alla, alan päättäjät pitävät 5G:n parhaimpana hyötynä parannettuja GPS-paikannusmahdollisuuksia yhdistettyinä liikenne- ja karttapäivityksiin. Lisäksi 5G tarjoaa ratkaisun autojen väliseen suoraan kommunikaatioon.

Sähköverkot: matalammat kustannukset ja turvallisempi toimintaympäristö

Sähköverkkoyritysten päättäjät odottavat 5G-verkkojen mahdollistavan tehokkuutta toimintaan sekä nopeutta uusien kuluttajatuotteiden tuomiseen markkinalle.

Älykkäitä sensoreita toivotaan helpottamaan esimerkiksi etäisissä ja vaarallisissa kohteissa sijaitsevien laitoksien valvontaa ja huoltoa. Uusi teknologia mahdollistaa nopean reagoinnin energian tuotannon ja kysynnän vaihteluihin.

Yleinen turvallisuus: kansalaisten kokemukset ja suoja paranevat

5G-teknologian ja teollisen internetin uskotaan nostavan kansalaisten turvaa ja karsivan julkisia menoja. 96 prosenttia julkisten viranomaispalveluiden päättäjistä ilmoitti jo investoivansa uusiin mobiiliteknologioihin.

Viranomaiset odottavat uusien verkkojen parantavan toimintaedellytyksiä verkkoon kytkettyjen laitteiden avulla. Lisäksi he odottavat 5G:n myötä tulevalla verkon siivuttamisella (network slicing) mahdollisuutta turvalliseen ja priorisoituun viranomaisviestintään hätätilanteissa ilman erikseen vain viranomaisille rakennettua omaa verkkoa.

Valmistava teollisuus: huipputuottavuutta 5G:n avulla

Uusien toimijoiden ja muuttuvien liiketoimintaprosessien myötä valmistava teollisuus pyrkii hyödyntämään 5G-teknologiaa tuotannon lisäämiseksi, asiakaskokemuksen parantamiseksi sekä tuodakseen uusia tuotteita ja palveluja markkinoille nopeammin.

5G-teknologia nähdään hyötykäytössä antureidenja laitteiden välisessä kommunikaatiossa esimerkiksi robotisaation mahdollistajana sekä riskien hallinnoinnissa, kuten etäällä sijaitsevien kohteiden valvontaan ja turvallisuuden yleiseen parantamiseen.

Digiajan yritysten palvelutt: asiakasuskollisuuden rakentaminen

Nettiin syntyneet ja netissä toimivat yritykset näkevät uuden teknologian mahdollisuutena säilyä itse relevanttina aina muuttuvalla markkinalla.

Jakamistaloutta edustavat yritykset, kuten lomamajoitusta tai autokyytiä tarjoavat yritykset, sekä erilaiset kauppapaikat ja sosiaaliset verkostot näkevät 5G:ssä mahdollisuuden tuote- ja palveluinnovaatioihin ja uusien tuotteiden nopeampaan saattamiseen markkinoille.

Terveydenhuolto: 5G parantaa elämänlaatua

Suurin osa terveysalan päättäjistä uskoo 5G:n mahdollistavan täysin uudenlaiset tuotteet ja palvelut, jotka parantavat yleistä elämänlaatua. Potilaiden kotihoito ja etädiagnostiikka saavat uusia ulottuvuuksia 5G:n myötä. Esimerkiksi haptinen teknologia mahdollistaa, että lääkäri voi omin käsin tunnustella etänä tutkimaansa potilasta.

94 prosenttia vastanneista kertoi tekevänsä merkittäviä muutoksia omaan liiketoimintaansa hyödyntääkseen 5G:n mahdollisuuksia paremmin. Lisäksi päättäjät uskovat tietoturvan olevan yhtä tärkeä asia kuin suorituskyky liiketoiminnan kannalta.

Rahoitusala: 5G:n myötä korkeampi tuottavuus ja asiakastyytyväisyys

Rahoitus- ja finanssiala uskoo 5G:n edistävän reaaliaikaista mobiiliverkon yli tehtävää arvopaperikauppaa sekä algoritmikauppaa.

Tietoturva on finanssimaailmassa tärkein ominaisuus, 84 prosenttia vastaajista ilmaisi kiinnostuksensa 5G:n tietoturvamahdollisuuksiin.

Media- ja peliala: 5G:n avulla todella elävä kokemus

Media- ja pelialan päättäjät haluavat viihdyttää ja kiinnittää yleisönsä huomion. Uusien mukaansatempaavien kokemusten, kuten Ultra HD 4K -videon, sekä virtuaalitodellisuuden tarjoaminen 5G-teknologian avulla tulee olemaan tärkeä osa alan uusia palveluita.

Vastauksissa nousivat erityisesti esille 360-asteen näkymän henkilökohtaiset lähetykset sekä kiinteä langaton laajakaista.

Päivitetty 10.02