Kemianteollisuus investoi – myös tutkimukseen

Kemianteollisuuden investoinnit Suomeen lisääntyivät kuluvanakin vuonna vaikka kovin kasvu viennissä on muuttunut ensin laskuun ja nyt loivaa nousuun. Kemian teollisuuden tuotantomäärät ovat uusimman katsauksen mukaan hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla. Tutkimukseen investoidaan 400 miljoonaa euroa vuodessa.

Kemianteollisuuden liikevaihdon lasku taittui keväällä ja kääntyi hienoiseen nousuun. Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksin mukaan huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,1 % edellisvuodesta. Kokonaisuutena tammi-kesäkuun liikevaihto oli kuitenkin vielä 2,8 % vuoden takaista pienempi.

Myös kemianteollisuuden tavaraviennin arvo nousi öljyn hinnan laskusta huolimatta huhti-kesäkuussa 14 prosenttia edellisvuodesta ja oli 2,7 miljardia. Kokonaisuutena tammi-kesäkuun vienti oli 4,9 miljardia eli vain prosentin edellisvuotta vähemmän.

EK:n Suhdannebarometrin mukaan kemianteollisuuden yritykset arvioivat suhdannetilanteen hieman tavanomaista paremmaksi, mutta lähikuukausien suhdanneodotukset ovat varovaisia. Silti kemianteollisuus investoineen EK:n ennusteen mukaan tänäkin vuonna kasvavasti.

Viime vuonna ala investoi Suomeen lähes 1,2 miljardia euroa, mikä on lähes 30 prosenttia edellisvuotta enemmän.  Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien osuus kokonaisinvestoinneista on vuositasolla noin 400 miljoonaa euroa.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

LISÄÄ: Keminateollisuuden näkymät 9/2016 (LINKKI, pdf)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639