Suomalaisyritykset tuovat IoT-tekniikan autoon

Suomessa pilotoidaan älykästä huoltokorjaamopalvelua, joka on kehitetty Elisa IoT-palvelualustan päälle. Uudenlainen älyautopalvelua tuo muutoksia niin auton käyttämiseen, huoltamiseen kuin ylläpitoon. Elisan lisäksi pilotissa ovat mukana telematiikkayhtiö Helpten ja S-ryhmän Satakunta-konserniin kuuluva autoliike Palin.

Digitaalinen verkottuminen ja teollisen internetin ratkaisut mahdollistavat monin tavoin myös autoiluun liittyvän liiketoiminnan kehittämisen.  Autoilun ja liikkumisen digimurroksella viitataan edelleen yleensä tulevaisuuteen, mutta monia hyötyjä on pilottiin osallistuvien mukaan toteutettavissa jo nyt.

’’Kehityksen seuraamisen sijaan haluamme olla mukana luomassa tätä tulevaisuutta ja kehittämässä asiakkaillemme palvelua, joka helpottaa sekä auton omistamista, että käyttöä. Uskomme vahvasti, että tällä on suuri arvo niin yksityisautoilijoille kuin yritysasiakkaillemme’’, sanoo ja S-ryhmän Satakunta-konserniin Palin Oy:n toimitusjohtaja Petri Arvo.

Elisa IoT -palvelualustan päälle, toteutettu ratkaisu mahdollistaa erilaisten tietolähteiden ja palveluiden liittämisen järjestelmään ilman pitkäkestoisia tuotekehitysprojekteja. Autoihin asennettava lähetin välittää käyttö- ja vikatietoja hyötykäyttöön reaaliaikaisesti.

Kun älyautoilun perusosaset kuten tiedonkeruu, tiedon jakaminen ja palveluintegraatiot toteutetaan hyvin, palvelun laajentaminen on enää myyjän mielikuvituksesta kiinni. ”Palvelua voidaan rikastaa esimerkiksi säätiedoilla ja varoituksilla tai vaikkapa vieraan kaupungin pysäköintitiedoilla”, sanoo autojen telematiikkapalveluja kehittävän Helptenin toimitusjohtaja Rauno Toivonen.

Käyttäjälle uusi palvelu näyttäytyy älypuhelinsovelluksen kautta. Tämä mahdollistaa ajoneuvokohtaisten tietojen, huoltohistorian ja vikadiagnoosien seuraamisen reaaliaikaisesti. Vikatilanteiden sattuessa matkalla on sovelluksen kautta mahdollista saada suoraan huollon tilannearvio ja ohjeet jatkotoimenpiteille.

”Digitalisointi luo runsaasti tietoa, jonka varaan on mahdollista synnyttää uutta älykästä liiketoimintaa. Konseptimme yhdistää monta toimijaa, autoa ja autoilijaa suuremmaksi kokonaisuudeksi”, kuvailee Elisan IoT-hankkeesta vastaava johtaja Markku Hollström.

Palvelun kautta autoista saadaan kerättyä täydellinen käyttö-, vika- ja huoltohistoria yhteen paikkaan, mikä kasvattaa myös niiden jälleenmyyntiarvoa. IoT -alustan tuottama data tallennetaan Elisan mukaan suomalaisiin konesaleihin. Palvelukokonaisuuteen sisältyy myös tietoturvasta huolehtiminen ja ympärivuorokautinen valvonta.

Kuva: Volvo on kehittänyt autoihinsa verkkoon kytketyjä hälytysjärjestelmiä. Sama kehitys on tulossa laajemminkin. Tutkimusyhtiö Gartnerin arvion mukaan vuonna 2020 maailman teillä liikkuisi jo 250 miljoonaa internetiin kytkettyä autoa. Se luo myös autojen huolto- ja hallintapalveluille uudenlaiset markkinat.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639