Meriliikenteen älyväyläkokeilu alkaa ensi vuonna

Liikennevirasto on käynnistämässä meriliikenteen älyväyläkokeilun vuoden 2017 alussa. Älykäs väylä kertoo merenkulkijalle väylällä vallitsevista olosuhteista ja mukautuu hänen tarpeisiinsa. Kokeilun testialueina tullaan käyttämään useita meriväyliä eri puolilla Suomen rannikkoa.

Suomen tavoitteena on tehdä navigoinnista turvallisempaa ja tehokkaampaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Liikennevirasto käynnistää älyväyläkokeilun ensi vuoden alussa ja se kestää kaksi vuotta.

”Suomi on digitaalisten meriliikenteen palveluiden kärkimaita”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hän haluaakin, että Suomi myös pysyy digitalisaatiokehityksen kärjessä.

Kokeilun aikana testataan ja pilotoidaan digitaalisia palveluita ja reaaliaikaisia olosuhteiden tilannekuvia sekä alusten että liikenteenohjauksen järjestelmissä. Älyväylää lähestyessä alus saa muun muassa ajantasaiset säätiedot ja -ennusteet suoraan komentosillan järjestelmiin. Lisäksi älyväylällä turvalaitteet mukautuvat olosuhteiden ja liikenteen tarpeisiin.

”Olemme panostaneet hyviin viestintäyhteyksiin, tietoturvaan, tiedon avoimeen saatavuuteen sekä muun muassa siihen, että Suomeen syntyy keskenään verkottuneita älykästä robotiikkaa ja automaatiota edistäviä ekosysteemejä, Berner sanoo.

Älyväyläkokeilu on suuri askel kohti älykkääseen automaatioon perustuvaa autonomista meriliikennettä.

’’Näen, että juuri älykkään automaation avulla voidaan merkittävästi parantaa meriliikenteen turvallisuutta, vähentää päästöjä ja parantaa tuottavuutta”, ministeri Berner sanoo.

Älyväyläkokeilussa reaaliaikaiset vedenkorkeustiedot ja -ennusteet yhdistetään tarkkaan kolmiulotteiseen merenpohjan malliin. Näiden tietojen avulla on mahdollista suunnitella aluksen lastaus todellisten olosuhteiden mukaisesti. Lastia voidaan ottaa korkean veden aikaan enemmän, jolloin kuljetusten tehokkuus paranee.

Älyväyläkokeilussa hyödynnetään myös alusten tietoja. Kun merenpohjan muoto ja syvyyssuhteet sekä aluksen ominaisuudet tunnetaan, on mahdollista arvioida aluksen käyttäytymistä vallitsevissa tai ennustetuissa olosuhteissa.

Kokeilua edeltäneen kahden vuoden aikana on kehitetty tietojen keräämiseen tarvittavia sovelluksia ja syvyysmalleja. Myös tiedonsiirtoa alusten ja liikenteenohjauksen välillä on parannettu.

LISÄÄ: Liikenneviraston älyväyläesite (LINKKI, pdf)

Kuva: Havainnekuva tulevaisuuden robottilaivoista, Rolls-Royce

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!