Helsinki jatkaa sähkö- ja biobussien tutkimusta

Helsingin seudun liikenne ja VTT jatkavat yhteistyötään älykkään liikenteen edistämiseksi. Yhtiöt ovat sopineet enintään kolmen miljoonan euron arvoisen puitesopimuksesta vuosiille 2017-2019. Mukana on esimerkiksi sähköbussien tutkimusta.

Helsingin seudun liikenneyhtiö HSL ja VTT ovat tehneet vuodesta 2013 alkaen tehneet yhteistyötä ”Älykäs vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne TransSmart” –ohjelmassa.   Siitä jatkuvat ensi vuonna sähköbussitutkimus, biopolttoainetutkimus ja Living Lab Bus.

Sähköbussien pilotointi ePeli-hankkeessa mahdollistaa sen, että ne ovat jatkossa normaalisti mukana, kun HSL:n kilpailuttaa liikennettä. Biopolttoainetutkimuksen BioSata -hanke luo edellytyksiä sille, että HSL:n tilaamassa bussiliikenteessä käytetään tulevaisuudessa korkeaseosteisia ja kestävästi tuotettuja biopolttoaineita. Living Lab Bus on älykkäiden palvelujen ja teknologioiden kehitysympäristö, jonka alustana käytetään muun muassa HSL:n kahtatoista Linkker-sähköbussia.

HSL:n strategisena tavoitteena on vähentää lähipäästöjä ja hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä uutta ajoneuvoteknologiaa että siirtymistä entistä vähähiilisempiin energiamuotoihin. Sitä tukee, että VTT:llä on Suomen ainoa raskaan kaluston laboratorio, jossa voidaan mitata ja testata sekä polttomoottorikäyttöisiä että sähköllä kulkevia busseja.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!