Kertakäyttöisiä anturiliuskoja rullalta rullalle

VTT:n tutkija Sanna Aikio on kehittänyt kertakäyttöisiä optisia antureita, ns. integroituja Youngin interferometrejä, kannettavaan diagnostiikkaan. Kertakäyttöisiä anturiliuskoja voidaan valmistaa suomalaisella rullalta rullalle -menetelmällä varsin edullisesti.

Kannettavan lähi- ja kotidiagnostiikan tutkimuksen tavoitteena on mahdollistaa laboratorioanalyysien tekeminen luotettavasti, nopeasti ja edullisesti arkiympäristössä esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai kotona.

Väitöstyössä osoitettiin, että kehitetty menetelmä toimii tehokkaasti ja mahdollistaa näytteiden mittaamisen mekaanisista häiriöistä huolimatta. Siinä kehitettiin laskennallinen menetelmä ja anturiliuska, joiden avulla optisen mittausmenetelmän mekaanisten häiriöiden sieto paranee

Mekaanisten häiriöiden sieto parantaa mittausmenetelmän toimintavarmuutta ja helpottaa sen hyödyntämistä edullisissa kannettavissa lukulaitteissa, joissa mittausta häiritsevien ulkoisten tekijöiden vaimentaminen on vaikeaa. Kehitettyä menetelmää voidaan hyödyntää helposti jo olemassa olevissa lukulaitteissa.

anturiliuskaKertakäyttöiset anturiliuskat (kuvassa) toteutettiin käyttäen polymeerisiä valokanavia. Ne valmistettiin uudella jatkuvatoimisella rullalta rullalle -menetelmällä aiemmin käytettyjen vaiheittaisten menetelmien sijasta.

Työssä tutkittiin kokeellisesti anturiliuskojen soveltuvuutta diagnostiikkaan. Samalla osoitettiin niiden soveltuvan pienmolekyylien ja biomolekyylien sekä optista tiheyttä kuvaavan taitekertoimen mittauksiin.

Rullalta rullalle -valmistusmenetelmä soveltuu uudenlaisten anturiliouskojen erittäin suurien tuotantomäärien tehokkaaseen valmistamiseen. Tämä puolestaan mahdollistaa kertakäyttöisten optisten anturiliuskojen hyödyntämisen hintojen puolesta laajassa mitassa esimerkiksi sairaanhoidon kotiseurannassa, elintarviketurvallisuuden varmentamisessa sekä ympäristön tilan tarkkailussa.

Filosofian maisteri Sanna Aikion väitöskirja ”Integroitujen Youngin interferometrisensoreiden häiriöiden siedon ja kertakäyttöisyyden parantaminen – kohti kannettavaa diagnostiikkaa” tarkastetaan  perjantaina.11. marraskuuta Oulun yliopistossa.

Kuvat:  VTT  ja Sanna Aikio

LISÄÄ: Sanna Aikion väitöskirja (LINKKI, 20 Mt, pdf)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639