Helsinki jakoi 2,6 miljoonaa euroa innovaatiorahaa – mukana lista saajista

Helsingin kaupunki myönsi eilen Innovaatiorahastosta tukea 17 startup -yritykselle. Suurimmat hankkeet koskevat uusia aloittavia yrityksiä sekä nuorten digi- ja robotiikkaosaamisen parantamista. 

Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta rahoitetaan ensi vuoden aikana 2,6 miljoonalla eurolla uutta luovia kehityshankkeita. Robotiikka on myös yksi tällä kierroksella nousevista teemoista. Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa -hankkeessa synnytetään ymmärrystä hoivarobotiikan hyödyntämisestä kotihoidossa.

Kansainvälistä kasvua -hankkeen tavoitteena on parantaa Helsingin alueen kilpailukykyä helpottamalla helsinkiläisten startup -yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille ja toisaalta houkutella alueelle ulkomaisia startup -tiimejä ja yrityksiä.

Innovaatiotukea saa myös Nuorisoasiainkeskuksen Digitalents-hanke, jossa kehitetään nuorten digitaalista osaamista ja työllistymistä digitaalisille aloille. Hanke tukee myös Helsingin peli- ja digitaalialan klusterin osaamispohjan vahvistamista.

Rahoitusta ovat voineet hakea Helsingin kaupungin omat hankkeet tai hankkeet, joissa yhteistyökumppanina on Helsingin kaupunki. Seuraavan kerran rahoitusta voi hakea syksyllä 2017.

LISÄÄ: Innovaatiotukea saavat hankkeet (LINKKI, pdf)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016