Koneiden ja laitteiden vienti laski jyrkästi lokakuussa

Suomen tavaraviennin arvo oli lokakuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 4,5 miljardia euroa, eli kuusi prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Laskua selittää osittain vuoden takainen helikopteri- ja lentokonetoimituksista johtunut vahva vertailukuukausi.

Koneiden ja laitteiden viennin osana kuljetusvälineiden viennin lasku oli niin ikään huomattavaa. Laskua selittää osittain ulkomaille rekisteröitäväksi siirretyistä helikopteri- ja lentokonetoimituksista johtunut vahva vertailukuukausi.

Myös kemianteollisuuden tuotteiden vienti oli vaisua lokakuussa. Metallien kokonaisvienti kääntyi viime kuukausien nousun jälkeen taas laskuun teräs- ja kupariviennin heikkouden vuoksi. Nikkelin vienti sen sijaan kasvoi selvästi.

Kasvua vuoden takaisesta kirjattiin myös kojeiden ja mittareiden, sahatavaran, malmien ja paperimassan vientiin.

Vienti EU-maihin laski lokakuussa 12 prosenttia ja tuonti EU:sta kuusi prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kaksi prosenttia.

Vienti Yhdysvaltoihin, Alankomaihin ja Kiinaan kasvoi lokakuussa. Vienti Venäjälle kääntyi syyskuun pudotuksen jälkeen taas kasvuun. Vienti Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Saksaan heikkeni.

Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin laski neljä prosenttia ja ulkokaupan vienti seitsemän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi viime vuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Tuonti Yhdysvalloista ja Ranskasta laski lokakuussa jyrkästi. Loivempaa laskua tilastoitiin Saksasta ja Kiinasta tuontiin. Tuonti Alankomaista, Ruotsista ja Norjasta suureni.

Kuvituskuva: Finnair

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016