Gartner: Ketkä investoivat digihankkeisiin?

Yli puolet suomalaisista yrityksistä ja muista organisaatioista aikoo Gartnerin selvityksen mukaan investoida kuluvana vuonna digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin. Kauppaa kiinnostaa mobiilipalvelut ja teollisuutta IoT-ratkaisut ja analytiikka.

Lähde: Gartner

Toimialakohtaiset erot digihankkeiden prioriteeteissa ovat alkaneet Gartnerin selvityksen mukaan korostua.

Kun toimialoilla aletaan ymmärtää paremmin digitalisoitumisen vaatimuksia, investointitarpeet suuntautuvat toimialalle tyypillisiin kärkihankkeisiin.

Esimerkiksi kaupan alalla investointikohteiden kärkeen nousevat mobiiliteetin kehittäminen (30 prosenttia vastaajista) sekä digitaalisen markkinoinnin kehittäminen (27 prosenttia vastaajista), joiden taustalla on asiakaskokemuksen vahvistaminen.

Teollisuuden alalla prioriteetit ovat enemmän IoT-laitteissa (50 prosenttia vastaajista) ja analytiikassa (42 prosenttia vastaajista). Sen sijaan investoinnit perinteisiin IT-hankkeisiin kuten toiminnanohjaukseen, infrastruktuurisovelluksiin tai laitteisiin säilyvät pääosin samalla tasolla kuin 2016.

Gartnerin  ”Digitalisoituminen ja ICT-kehityshankkeet 2017” -tutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2016. Tutkimukseen osallistui 159 organisaatiota, joiden vastaajista 108 edustaa tietohallintoa ja 51 liiketoimintaa.

 

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

 

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016