Suomalaistyökalu tuo tolkkua pilvipalveluihin

VTT:n kehittämä Digital Services Hub tarjoaa mahdollisuuden toimittajariippumattomaan pilvipalvelujen hallinnointiin ja integrointiin. Kyseessä on kotimainen ratkaisu pilvipalveluiden hallinnointiin ja integrointiin. VTT hakee teollisuus- ja tutkimustoimijoiden kanssa myös kansainvälistä standaria pilvipalveluiden hallinnointiin.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä hidastaa se, että yritykset suhtautuvat b2b-yhteistyössä varauksella pilvisovellusten ja niiden välityspalvelujen luotettavuuteen. Hallittavien pilvipalvelujen määrää lisäävät kiihtyvällä vauhdilla uudentyyppiset sovelluskehitystavat, kuten mikropalveluarkkitehtuurin mukaiset ratkaisut.

Pilvipalveluina tarjottavia mikropalveluja hyödyntävä sovelluskehitys luo tarpeen seurata ja hallita käytettävien mikropalveluiden saatavuutta sekä laatua reaaliajassa. Reaaliaikaisen hallinnan laiminlyöminen johtaa pahimmillaan sovelluksen toimimattomuuteen.

Suomalaisen teknologiateollisuuden yhteenliittymän Dimeccin N4S -ohjelmassa tehty haastattelututkimus kertoo, että yritykset suhtautuvat kriittisesti välityspalveluihin, vaikka pilvipalvelujen käyttö yleistyykin nopeasti.

”Sovellusten välityspalvelualustat on alkujaan luotu kuluttajille, eivätkä niiden luotettavuus ja ominaisuudet ole välttämättä sillä tasolla kuin yritysten välisessä digitaalisessa liiketoiminnassa odotetaan”, sanoo VTT:n palvelu- ja informaatioarkkitehtuurin tutkimustiimin päällikkö Daniel Pakkala.

Haasteena voi olla yritysten näkökulmasta muun muassa se, että data siirtyy välityspalvelun tai pilvipalvelun tarjoajan haltuun eivätkä datan hallinnointiperiaatteet ole läpinäkyviä. Myös palveluiden tietoturvataso herättää kysymyksiä.

Lisäksi monet globaalit pilvialustat on tehty tietyn standardin tai valmistajan omien käytäntöjen ehdoilla, jolloin niiden kitkaton yhteen toimivuus kilpailevissa standardeissa ei ole aina selvää.

VTT:n tutkimus- ja kokeilukäyttöön kehittämä Digital Services Hub pyrkii vähentämään yritysten huolia toimittajariippuvaisten pilvisovellusten välityspalveluista. Uuden ratkaisun avulla yritys voi esimerkiksi hallinnoida yhä monipuolisemmaksi käyvää pilvipalveluarsenaalia.

Muuallakin Euroopassa on tunnistettu sama tarve, jota VTT:n palvelu osaltaan ratkaisee. Esimerkiksi Saksassa perustettiin voittoa tavoittelematon verkosto nimeltä The Industrial Data Space, joka rakentaa avoimeen arkkitehtuuriin perustuvaa luotettavaa datan hallintaa.

VTT on uuden ratkaisun lisäksi mukana  kansainvälistyvässä teollisuus- ja tutkimustoimijoiden verkostossa, sillä tavoitteena on kehittää kansainvälinen standardi yritysten väliseen luotettavaan ja yhteensopivaan tiedonvaihtoon.

LISÄÄ: VTT Dgital Services Hub (LINKKI)  ja Dimecc N4S -tutkimusohjelma (LINKKI).

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016