Suomi tutkii turvallisempia radioyhteyksiä – Yhdysvallat mukana

Suomen Akatemia ja Yhdysvaltain tiedesäätiö NSF rahoittavat yhdeksää langattoman tietoliikenteen tutkimushanketta. Aiheita ovat langattomien verkkojen suunnittelu, tietoturvallisuus ja IoT-yhteydet. Akatemian rahoitusosuus on 2,1 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan yhteistyörahoitusta haki 47 tutkimuskonsortiota. Rahoitetuissa hankkeissa kehitetään muun muassa uusia menetelmiä ja työkaluja langattomien verkkojen suunnittelemiseksi. Hankkeissa tehtävä tutkimus tukee etenkin esineiden Internetin (IoT) kehitystä.

Rahoitetut yhteistutkimushankkeet tulevat osaksi maiden yhteistä Wireless Innovation between Finland and US (WiFiUS) -virtuaali-instituutin toimintaa. Kyse on Yhdysvaltain, Suomen akatemian ja Tekesin vuonna 2011 käynnistämästä hankkeesta.

Esimerkiksi Aalto-yliopiston professori Visa Koivunen kehittää uusia menetelmiä ja teorioita uuden sukupolven langattomien tietoverkkojen tietoturvaan. Menetelmiä kehitetään langattomien antureiden tietojen turvalliseen tiedonsiirtoon IoT-verkoissa.

Tutkimuksessa kehitetää uusia teorioita muun muassa tilastolliseen päättelyyn ja koneoppimiseen hajautetussa IoT-anturiverkossa, joissa tietoturva on huomioitu jo menetelmien suunnitteluvaiheessa.

Tutkimuksessa tähdätään uusiin teorioihin ja käytännöllisiin menetelmiin IoT-järjestelmille, -anturiverkoille, -signaalinkäsittelyyn ja -tietoturvaan sekä tilastolliseen päättelyyn ja langattomaan tiedonsiirtoon. Yhdysvaltalaiset yhteiskumppanit ovat Princetonin yliopistosta sekä Lehigh’n yliopistosta.

Dosentti Pasi Liljeberg Turun yliopistosta kehittää uudenlaista ratkaisua palvelukokemuksen laadun takaamiseksi. Laadun varmistaminen asettaa IoT-järjestelmille haasteita, joihin tutkimuksessa pyritään vastaamaan älykkään esineiden Internetin avulla.

Sovelluskohteena tutkimuksessa on järjestelmä, joka varoittaa esimerkiksi sydänkohtauksesta jo varhaisessa vaiheessa. Järjestelmä kehitetään yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Yhdysvaltalainen yhteistyökumppani on University of California, Irvine – yliopistosta.

Professori Mika Ylianttila (Oulun yliopisto) ja tutkimusprofessori Heikki Ailisto (VTT) keskittyvät luotettavien ja laajojen IoT-järjestelmien kehittämiseen. Työssä hyödynnetään ns. sensoridatafuusiota, jonka avulla voidaan parantaa olemassa olevia IoT-järjestelmiä.

Eri lähteistä saatua tietoa tullaan tarvitsemaan liikenteessä. Anturitietojen avulla voidaan osoittaa esimerkiksi ajoneuvojen ja jalankulkijoiden sijainnit sekä nopeudet ja teiden kunnot luotettavasti. Yhdysvaltalaiset yhteistyökumppanit ovat Columbia-yliopistosta ja New Yorkin yliopistosta.

LISÄÄ: Suomen Akatemia (LINKKI), Yhdysvaltain tiedesäätiö NSF (LINKKI) ja yhteistyöinstituutti WiFiUs (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!