Robottiautoista uusi tiekartta

Valtioneuvosto linjasi melkein vuosi sitten toimenpiteet, joilla lisätään älykkään robotiikan ja automaation hyödyntämistä ja kehittämistä Suomessa. Kehityksen näkymiä liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut uuden tiekartan liikenteen robotisoitumisesta.

Periaatepäätöksessä sitouduimme eri hallinnonaloittain tuottamaan suunnitelmat, miten robotiikkaa aiotaan kehittää kuluvan hallituskauden aikana. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut uuden tiekartan automaation edistämiseksi kuluvan hallituskauden aikana (2017–2019).

Uudella tiekartalla halutaan luoda jäsennetty kokonaiskuva käynnissä olevista ja tarvittavista toimista, varmistaa hallinnonalan toimien riittävyys ja niiden yhteinen suunta kaikissa liikennemuodoissa. Suomen tavoitteena on olla liikenteen automaation kärjessä ja varmistaa toiminnan kehitykselle paras mahdollinen säädös- ja toimintaympäristö.

Tiekartan toimenpiteet on jaettu kolmeen teemaan: palveluiden älykäs automaatio ja robotiikka, tiedon hyödyntäminen ja liikenteen ohjaus sekä liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen.

Tiekartassa esitellään muun muassa eri liikennemuotojen kansainväliseen sääntelyyn vaikuttaminen, kokeilujen toteuttaminen ja tukeminen, liikenteen väyläinfrastruktuurin ja -laitteiden kehittäminen automaatiolle suotuisaksi. Siinä käsitellään 5G-verkkoteknologian käyttöönottoa, liikenteen tietopääoman ja datan hyödyntämisen lisäämistä sekä satelliittipaikannuksen laadunparannusta.

Tiekartta on osa hallituksen kärkihanketta liikenteen digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi.

LINKKI: Liikenteen automaation ja robotiikan kehittämistoimenpiteiden tiekartta 2017-2019, Liikenne- ja viestintäministeriö 2017 (LINKKI, pdf, 55 s. 680 kt)

Kuvituskuva: Volvo

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017