DNA testasi 4G-verkkoaan viranomaiskäyttöön

Suomalaiset teleoperaattorit ovat testanneet viime kuukausina viranomaisverkon toimintojen priorisointia 4G-verkoissaan. Viikko sitten Elisa kertoi tehneensä testejä Nokian kanssa. Nyt DNA kertoo tehneensä testejä Ericssonin ja Erillisverkot -yhtiön kanssa matkapuhelinverkossaan.

DNA, Ericsson ja Erillisverkot halusivat nähdä, miten kaupallinen LTE-verkko voi palvella turvallisuutta ja järjestystä ylläpitäviä viranomaisia tilanteissa, joissa viranomaistietoliikenteen sujuvuus täytyy turvata erityisin keinoin.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi videomuotoisen tilannekuvan jakaminen kriisipaikalta tai ryhmävideopuhelut. Testitapauksina käytettiin liikenteen dynaamista priorisointia ja liikenteen alta purkua. Testien perusteella viranomaispalveluiden vaatima dataliikenteen nopeus ja laatu voidaan taata kaupallisessa 4G LTE -verkossa.

Altapurku toteutettiin tiputtamalla muuta liikennettä kokonaan pois normaaliliikennettä turvaavan viranomaisliikenteen tieltä verkon poikkeuksellisessa kuormitustilanteessa. Altapurku on siis dynaamista priorisointia radikaalimpi toimenpide, joka tarkoittaa, että viranomaisliittymille taataan joustavasti se määrä kapasiteettia, jonka ne kulloisessakin tilanteessa tarvitsevat.

”Testi vahvisti arviotamme, että viranomaisliittymille voidaan taata niiden vaatima nopeus ja palvelun laatu myös kaupallisessa verkossa. Poikkeustilanteissa kaistaa voidaan jakaa tarpeen mukaan enemmän tai kokonaan viranomaiskäyttöön, minkä jälkeen kaista vapautuu jälleen asiakkaiden käyttöön”, toteaa DNA:n tekninen johtaja Tommy Olenius.

Dynaamisessa prioritoinnissa viranomaisten liikenne käyttää yksinkertaistettuna, että samaa taajuuskaistaa kuin muutkin liittymät. Jos verkko kuormittuu, niin viranomaisliikenne saa kapasiteettia siten, että muun liikenteen kulkua rajoitetaan.

”Dynaamisen priorisoinnin ja altapurun onnistuneet testaukset tuottavat keskeistä tietoa viranomaiskäyttäjien, palvelua tuottavan toimijan sekä verkko-operaattorin kannalta”, sanoo liiketoimintajohtaja Sami Orakoski Suomen Erillisverkoista.

Priorisointia ja altapurkua toteutettaisiin niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa yhtäaikaisen liikenteen määrä tukiaseman alueella ylittää sen kapasiteetin. Tällaisia poikkeustilanteita voi ilmetä esimerkiksi suurissa yleisötilaisuuksissa.

Normaalitilanteissa viranomaiskäyttö ei heikennä muiden asiakkaiden kokemaa palvelun laatua millään tavalla. Viranomaisten dataliikenteen priorisoinnilla erityistilanteessa ei ole hätäpuheluiden läpimenoon heikentävää vaikutusta.

Viranomaispalveluiden testit tehtiin DNA:n kaupallisessa 4G LTE -verkossa 19.5.2017 yhdessä Ericssonin ja Erillisverkkojen asiantuntijoiden kanssa. Testeissä verrattiin viranomaisliittymän parametreillä olevien ja muiden liittymien käyttäytymistä verkon eriasteisissa ruuhkatilanteissa.

”Kaupallisen 4G-teknologian hyödyntäminen viranomaiskäytössä on Suomelle erinomainen ratkaisu. Standardoitu 4G- sekä tuleva 5G-teknologia mahdollistaa erilaisten päätelaitteiden ja tulevaisuuden palveluiden joustavan hyödyntämisen myös viranomaiskäytössä ilman erillisiä viranomaisverkkoinvestointeja”, arvioi toimitusjohtaja Olli Sirkka Suomen Ericssonilta.

Kuva: DNA

LISÄÄ: Aiemmat viranomaisverkko-uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!