Älyneula odottaa tuotantorahaa

Tamperelainen Injeq on kehittänyt terveydenhoitoon älyneulan, joka tunnistaa reaaliaikaisesti neulan kärkeä ympäröivän kudoksen. Yritys hakee nyt osakeannilla rahoitusta tuotannon aloittamiseen ja toimituksiin ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Älyneulan toiminta perustuu neulan kärkeä ympäröivän kudoksen sähköisten ominaisuuksien mittaamiseen edistyksellisellä impedanssimittausteknologialla ja kudoksen tunnistamiseen vertaamalla mittaustuloksia kudosmalleihin ns. Bayesiläisiä algoritmeja hyödyntäen.Älyneulan ensivaiheen kohderyhmä ovat eurooppalaiset lastensairaalat.

Älyneula tuo esimerkiksi spinaalipistoihin uuden turvallisuus- ja onnistumistason. Ratkaisu ilmoittaa lääkärille, kun neula on perillä eli kun sen kärki koskettaa selkäydinnestettä. Tällöin pistoa ei tehdä liian syvälle eikä aiheuteta tarpeetonta kudosvauriota. Spinaalipistot ovat yksi kymmenistä sovelluksista Injeqin älyneulatekniikalle.

Yhtiön tuotteita on käytetty jo kliinisissä potilastutkimuksissa. Nyt yhtiö on käynnistämässä älyneulojen tuotannon Tampereella. Tämä mahdollistaa kaupallisten toimitusten hyväksyntätestien loppuunsaattamisen ja neulatoimitukset niin tutkimuksiin kuin kaupallisesti.

”Olemme nyt tilanteessa, jossa meillä on valmius aloittaa valmiiksi kehitetyn tuotteen tuotanto varsin nopeasti. Samalla kysyntä vaikuttaa erittäin hyvältä”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Kai Kronström. ”Tavoitteemme on saada myyntilupa ja aloittaa toimitukset vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.”, sanoo Kronström .

Injeqin ensimmäiset tulokset ovat IQ Needle älyneulan lisäksi Injeq BZ-300 sarjan kudosanalysaattori.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!