Hoitorobotti voi tulla lääkeannostelijana

Hoitorobottien uskotaan tulevan käyttöön tulevaisuudessa entistä laajemmin, mutta niiden tuloon suhtautuu uuden selvityksen mukaan positiivisesti vasta neljännes. Yli puolet uskoo roboteista kuitenkin voivan olla hyötyä. Tulokset selvisivät Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Made by Finland -kampanjatutkimuksesta.

Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti tai varauksellisen positiivisesti robotiikan hyödyntämiseen ikäihmisten kotihoidossa. Vain joka kuudes ei haluaisi robotteja mukaan kotihoitoon lainkaan.

Nuoret suhtautuvat robottien hyödyntämiseen kotihoivatyössä positiivisimmin, mutta myös vanhimmissa ikäluokissa positiivisesti robotteihin asennoituu reilu 70 prosenttia.

’’Robotisaatio ja uudet teknologiat voivat mahdollistaa ikäihmisillemme itsenäisen ja arvokkaan elämän mahdollisimman pitkälle”, sanoo tutkimuksen teettäneen Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Japanilainen Pepper on 120-senttinen, ja se on suunniteltu toimimaan vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Kuva: VTT.

Tosin robotiikan alue on laaja alkaen siivousroboteista aloituskuvan lääkeannostelulaitteisiin ja muihin automaattilaitteisiin. Liikkuvia kotirobotteja jo testataan ja kehitetään.

”Tarvitsemme robotteja osaksi hoitoketjua, kun hoitavat kädet eivät tulevaisuudessa enää yksinkertaisesti riitä, sanoo Evondosin toimitusjohtaja Jyrki Niinistö. Yrityksen päätoimipaikka ja kokoonpanotehdas ovat Salossa.

Suomalainen terveysteknologian yritykset voisivat laajemmin hakea robotiikasta uutta nostetta alalle.  Varsinkin kun Suomessa on jo korkealuokkainen terveydenhoito ja laajaa teknologista osaamista.

’’Suomessa on lähtökohtaisesti hyvät lähtökohdat kehittää vanhusten kotihoitoon liittyviä innovaatioita’’, uskoo Suomalainen Työn Liiton Tero Lausala.

Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista.

LISÄÄ: Solitan tekemän hoitorobottiselvityksen tulokset Uusiteknologia.fi:n uutisessa (LINKKI)

Aloituskuva: Evondosin lääkkeiden annostelupalvelu sisältää potilaan kotiin sijoitettavan lääkerobotin ja siihen langattomassa yhteydessä olevan etähoitojärjestelmän. Palvelu hyödyntää apteekkien toimittamia koneellisen annosjakelun lääkepussirullia.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017