Lista: Nämä yritykset sijoittavat eniten tutkimukseen

Tuhannen eniten tutkimukseen investointeja tekevän pörssiyrityksen vuotuiset t&k-menot ylsivät noin 700 miljardiin dollariin, kertoo konsulttiyritys PwC:n toteuttama tutkimus. Amazonilla on suurimmat tutkimus- ja tuotekehitysmenot eli yli 16 miljardia dollaria.

Googlen omistaja Alphabet arvioitiin selvvityksessä maailman innovatiivisimmaksi yritykseksi. Kiinalainen Alibaba ylsi ensimmäistä kertaa innovatiivisimpien yritysten kärkikymmenikköön.

Konsulttiyritys PwC  analysoi 2017 Global Innovation 1000 -tutkimuksessaan T&K-menoja tuhannessa pörssiyrityksessä, joilla on maailman suurimmat T&K-investoinnit.

Yritysten T&K-menot kasvoivat viime vuonna kolme prosenttia, kun edellisenä vuonna ne kasvoivat vain yhden prosentin. Selvityksessä on huomioitu T&K-menot 30.6.2017 asti.

Tietokone- ja elektroniikka-ala, terveyspalveluala ja autoala ovat kolme suurinta toimialaa T&K-menoissa: 61,3 prosenttia maailman T&K-investoinneista tuli näiltä aloilta. Alphabet, Amazon, GE, IBM ja Microsoft nostivat kaikki sijoitustaan kymmenen innovatiivisimman yrityksen joukossa.

Tutkimukseen kuuluneeseen kyselyyn vastasi 562 johtajaa. Kyselyyn osallistuneet T&K-johtajat olivat huolestuneita talousnationalismin noususta poliittisissa puheissa ja sen mahdollisesta vaikutuksesta siihen, missä ja kuinka yritykset toteuttavat T&K-investointeja ja innovaatioita.

52 prosenttia tutkimukseen vastaajista arvioi, että mikäli talousnationalismi valtaa alaa, se tulee vaikuttamaan jonkin verran tai merkittävästi heidän oman yrityksensä T&K-toimintaan.

”Epävarmuus talouspolitiikasta saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, että ennätysmäärässä yrityksiä innovaatiotoiminta ei ollut tiukasti linjassa strategian kanssa. Laskua tässä tapahtui peräti 19 prosenttia, mikä kertoo yritysten varovaisuudesta keskipitkän ja pitkän aikavälin innovaatiosuunnitelmien teossa”, Suomen PwC:n Tuomas Törmänen kommentoi tuloksia.

Osaajien rekrytointi vaikeutunut

Suuryritykset ovat jo vuosikausia toteuttaneet tutkimus- ja kehitystyötä muualla kuin pääkonttorimaassaan. Vuonna 2015 kävi ilmi, että peräti 94 prosentilla suuryrityksistä on T&K-toimintaa useissa maissa. Viisumeihin ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvät käytännöt ja sääntelyt ovat nyt saaneet kasvavaa huomiota, ja tiedon jakamista ja teknologiaa koskeva sääntely on niin ikään tapetilla. Tilanne on saanut jotkut yritykset kyseenalaistamaan integroitujen globaalien innovaatioverkostojensa kestävyyttä.

Lähes 33 prosenttia tutkimukseen osallistuneista T&K-johtajista kertoo talousnationalismin vaikuttaneen jo nyt T&K-osaajien rekrytointiin tai vaihtuvuuden hallintaan joko viisumien saannin tai työrajoitteiden muodossa. He ovat joko menettäneet työntekijöitä, huomanneet tarjolla olevan aiempaa vähemmän osaamista, tai kohdanneet vaikeuksia paikallisten osaajien palkkaamisessa.

Vaikka 66 % vastaajista kertoi, ettei ollut vielä kokenut paineita muuttaa yrityksen lähestymistapaa innovaatioihin sen pääkonttorimaassa, 23 prosenttia kertoo kokeneensa tällaisia paineita jo jossain muussa maassa. Pohjois-Amerikassa melkein puolet yrityksistä suunnittelee tekevänsä muutoksia T&K-ohjelmaansa tulevan kahden vuoden aikana muuttuneen poliittisen ilmapiirin vuoksi.

Kiinan T&K-investoinnit laskussa

Vastaajat uskoivat uutta T&K-investointeihin vaikuttavaa sääntelyä olevan todennäköisesti luvassa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Kiinassa. Osaajien rekrytointi voi vaikeutua Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Mikäli protektionismi saa laaja-alaista jalansijaa käytännössä, hyötyvät Kanada, Ranska ja Saksa todennäköisesti tilanteesta.

Vuonna 2015 Kiinan T&K-investoinneista 80 prosenttia tuli yrityksiltä, joilla oli pääkonttori muualla kuin Kiinassa. Nykyisessä talouspoliittisessa ilmapiirissä ulkomaiset T&K-investoinnit ovat laskusuunnassa.

Kiinassa yritysten T&K-investointien kasvuluvut ovat olleet viime vuosina kaksinumeroisia, mutta tänä vuonna yritysten T&K-menot laskivat 3,3 prosenttia. Tämä on ensimmäinen kerta tutkimuksen historiassa, kun T&K-menot laskivat Kiinassa.

”Mikäli talousnationalismi kehittyy edelleen, se voi johtaa globaalin innovaatiomallin muutoksiin. Monissa yrityksissä on nykyisin ketterä verkosto, jonka eri osat ovat toisistaan riippuvaisia. Jatkossa yritykset voivat alkaa perustaa myös paikallisia T&K-keskuksia, jotka rekrytoivat paikallisille markkinoille erikoistunutta osaamista. Monelle yritykselle tämä voi merkitä tehokkuuden menetystä ja suurempia kuluja, mikäli muutosta ei hallita tehokkaasti”, PwC:n Törmänen huomauttaa.

Suurimmat T&K-investoijat:

 1. Amazon.com, Inc.
 2. Alphabet Inc.
 3. Intel Corporation
 4. Samsung Electronics Co., Ltd
 5. Volkswagen AG
 6. Microsoft Corporation
 7. Roche Holding AG
 8. Merck & Co., Inc.
 9. Apple Inc.
 10. Novartis AG

Innovatiivisimmat yritykset:

 1. Alphabet Inc.
 2. Apple Inc.
 3. Amazon.com, Inc.
 4. Tesla, Inc.
 5. Microsoft Corporation
 6. Samsung Electronics Co., Ltd.
 7. General Electric Company
 8. International Business Machines Corporation
 9. Facebook, Inc.
 10. Alibaba Group Holding Limited

LINKKI: PwC – The 2017 Global Innovation 1000 Study

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!