Suomalainen ohjelmistokeksintö liikenteeseen

Suomalaisohjelmisto voi mullistaa mustan jään havaitsemisen ja tuofa mukanaan monia muitakin parannuksia liikenneturvallisuuteen. Ideat ovat lähtöisin VTT:n raskaan liikenteen tutkimushankkeista ja niitä on laajalti jo pilotoitu.

Suomalaisen EEE Innovationsin ajoneuvoihin asennettava ohjelmisto kykenee mustan jään hälyttämisen lisäksi opastamaan kuljettajaa taloudellisempaan ajoon. Järjestelmä voidaan asentaa raskaan liikenteen ajoneuvoista ilman erillisiä lisälaitteita.

Uuden järjestelmän avulla liukkaat keliolosuhteet voidaan havaita erittäin tarkasti ja jopa reaaliaikaisesti sekä nykyisin käytössä olevia menetelmiä selvästi edullisemmin. Patentoidusta teknologiasta on aluksi tarjolla versio raskaan liikenteen käyttöön, mutta keksintö soveltuu myös yksityisajoneuvoihin.

’’Kehittämämme ajon optimointijärjestelmä on ainoa, joka pystyy tunnistamaan kuljettajan vaikutuksen ajamisen taloudellisuuteen huomioimalla myös kuljettajasta riippumattomat tekijät, kuten säätilan, ruuhkat sekä ajoneuvojen eroavaisuudet’’, kertoo Jarmo Leino palvelun kehittäneestä EEE Innovations Oy:stä.

Ajoneuvoista kerätty tieto jalostetaan ja välitetään eteenpäin. Ajo-opastinjärjestelmä voidaan asentaa osaksi jo ajoneuvossa olevaa ohjelmistoa. Se voidaan asentaa myös omana kokonaisuutenaan sisältäen ajo-optimoinnin sekä liukkaudentunnistimen.

’’Valjastamme raskaan liikenteen ajoneuvot liikkuviksi liukkausantureiksii ja jalostamme kerätystä informaatiosta arvokasta tietoa kaikkien tienkäyttäjien ja muiden tahojen hyödynnettäväksi, Jarmo Leino toteaa.

Ajoneuvo-ohjelmiston ideat ovat lähtöisin VTT:n raskaan liikenteen tutkimushankkeista, ja niitä on pilotoitu Suomen lisäksi jo yhdessä EU-tason projektissa. Pilottihankkeen perusteella järjestelmän avulla voidaan saavuttaa parantuneen ajoturvallisuuden lisäksi jopa 20 prosentin säästöt polttoaineen kulutuksessa.

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016