Tieto hakee nostoa lohkoketjuista

Tieto on perustanut lohkoketjuratkaisuihin (blockchain) keskittyvän liiketoimintayksikön. Uusi  Blockchain Solutions -yksikkö tarjoaa lohkoketjuihin liittyvää konsultointia yhdessä kumppanuusverkostonsa kanssa.

Uudet lohkoketju- ja hajautetut tilikirjateknologiat mahdollistavat Tiedon mukaan helpomman tavan rakentaa luotettavia ja turvallisia suhteita organisaatioiden, yritysten ja yksityishenkilöiden väliseen kanssakäymiseen internetissä.

”Lohkoketjuteknologia on yksi suurimmista käynnissä olevista teknologiamurroksista”, sanoo Tieto Blockchain Solutions -yksikön johtaja Markus Hautala.

Ensi vaiheessa Tiedon lohkoketjuyksikkö keskittyy sähköiseen identiteettiin, henkilökohtaisen tiedon hallintaan, digitaaliseen omistajuuteen ja toimitusketjun toteutuksiin, jotka pohjautuvat Sovrin- (Hyperledger Indy), Hyperledger Fabric- ja Ethereum-teknologioihin.

Ensimmäinen konkreettinen askel on Tiedon ja Evernymin perustama Sovrin-pilottiohjelma, joka mahdollistaa globaaliin Sovrin-identiteettiverkostoon liittymisen pohjoismaisille asiakkaille.

Pilottiohjelman tavoitteena on synnyttää uusia liiketoimintamalleja, parantaa sähköisen asioinnin luottamusta ja vähentää kustannuksia hajautettua identiteettiverkostoa hyödyntäen.

Yhdysvaltalainen markkinatutkimuslaitos Gartner on nimennyt lohkoketjuteknologian yhdeksi vuoden 2017 strategiseksi teknologia-alueeksi.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!