Lentävä huoltorobotti toi lähes neljä miljoonaa euroa

Oulun yliopiston vetämä projekti lentävän huoltorobotin kehittämiseksi on saanut EU:lta lähes neljän miljoonan euron Horizon 2020 -puiterahoituksen. Tavoitteena on kehittää maassa että ilmassa liikkuva robotti kohteisiin, joissa työskentely olisi ihmisille vaarallista ja joihin aikaisemmilla roboteilla ei ole päästy.

Vaikeasti saavutettavien teollisuuskohteiden turvallisempaan ja kustannustehokkaampaan kunnossapitoon etsitään ratkaisuja uudenlaisista roboteista.

Nelivuotisessa Hyfliers (HYbrid FLying-rollIng with-snakE-aRM robot for contact inspection) -hankkeessa innovoidaan edistyksellisiä robotteja ja niiden käyttöönottoa teollisuuslaitoksissa.

Tavoitteena on kehittää teollisuuteen integroitu sekä maassa että ilmassa liikkuva hyper-redundantisella manipulaattorilla varustettu huoltorobotti.

”Teknologioita demonstroidaan projektin viimeisessä vaiheessa. Siitä muutaman vuoden sisällä ratkaisut voivat päätyä kaupallisiin tuotteisiin, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön turvallisuutta sekä säästävät kustannuksia”, toivoo hankkeen tekninen koordinaattori ja operatiivinen johtaja Ulrico Celentano.

Hyfliers-konsortiossa on Suomen lisäksi partnereita Espanjasta, Italiasta, Ranskasta ja Sveitsistä. Mukana on maineikkaita yliopistoja, tutkimus- ja teollisuuslaitoksia sekä kaksi suurta öljy- ja kaasualan tuotantoyritystä.

Tutkimusyhteistyötä koordinoi Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien tutkimusyksikkö BISGin professori Juha Röningin johdolla. Oulun yliopiston osuus 3,9 miljoonan kokonaisrahoituksesta on lähes 800 000 euroa.

Viittä Euroopan maata edustava kahdeksan organisaation konsortio kokoontuu  ensimmäistä kertaa tällä viikolla Oulussa.

LISÄÄ: Hyfliers-konsortio (LINKKI),  Uusiteknologia.fin  Drone- (LINKKI, LINKKI2 ja LINKKI3) ja muut robotiikkauutiset (LINKKI4).

Piirros: Luca Buonocore / Hyfliers

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2017