Terveysteknologian liiton nimi lyheni

Terveysalan yritysten Terveysteknologian liitto ry – FiHTA on jatkossa lyhyemmin Terveysteknologia ry. Jo tutuksi käynyt englanninkielinen apunimi Healthtech Finland säilyy käytössä. 

Yhdistyksen toiminnassa uudistuminen on näkynyt paitsi visuaalisen ilmeen uudistumisena ja uusina verkkosivuina, myös jäsenille tarjottavina palveluina, kuten mentoroinnin ja startup-yhteistyön muodossa.

Toimitusjohtaja Saara Hassinen, Terveysteknologia ry.

”Nimenmuutos on osa pidempiaikaista uudistumistamme, joka käynnistyi viime vuonna hyväksytyllä uudella strategiallamme”, kertoo Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen (kuvassa).

Koko terveysala uudistuu voimakkaasti. Vienti on kasvanut nopeasti ja uusia odotuksia kasvattaa Sote-järjestelyt Suomessa.  Aluita ovat hoito- ja kuntoutulaitteiden lisäksi diagnostiikka ja laboratorioratkaisut, mittaus, monitorointi ja kuvantaminen,  telelääketiede, kalusteet ja puhtaus.

Ala työllistää Suomessa runsaat 10 000 henkilöä. Yrityksillä on laajaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa ja ne myös valmistavat valtaosan tuotteistaan täällä tai lähialueilla. Yhdistys toimii osana Teknologiateollisuutta.

Terveysteknologia on yksi merkittävimmistä korkean teknologian vientialoista Suomessa.

Kuvituskuva: Planmeca