Nokian vähentää 80 Suomen teknologiayksiköstään

Nokian teknologiayksikköön ja erityisesti virtuaalitodellisuuskehitykseen kohdistuneissa yt-toimissa päädyttiin 80 työtehtävän vähentämiseen Suomessa. Alkuaan muutostoimien arvioitiin johtavan noin 190 työpaikan vähentämiseen.

Vähennystarve laski neuvottelujen aikana merkittävästi ja tarkentui neuvottelujen päättymisen jälkeen lopulta noin 80:een työtehtävään henkilöstön siirroista uusiin tehtäviin erityisesti tuotekehityksen alueella.

Suurin osa henkilöstövähennyksistä pyritään Nokian mukaan toteuttamaan vuoden 2018 alkupuolella.

Nokia tarjoaa vähennysten kohteeksi joutuville mahdollisuuden osallistua Bridge-tukiohjelmaan, joka tukemaan uuden työn löytämisessä yhtiön sisä- tai ulkopuolelta, uudenlaisten taitojen oppimisessa ja mahdollisuuksien kartoittamisessa esimerkiksi yrittäjyyden parissa.

Yt-neuvottelut liittyvät Nokia Technologiesin uuteen strategiaan, jossa tavoittelemalla kasvua erityisesti digitaalisessa terveydenhuollossa ja keskitytään enemmänkin patentti-, brändi- ja teknologialisensointiin. Taustalla on Nokian päätös keskeyttää Ozo-virtuaalitodellisuuskameran uusien versioiden kehitys.

Neuvotteluiden alkuvaiheessa arvioitiin muutosten johtavan enintään 310 työtehtävän vähentämiseen, josta enintään 190:n arvioidaan kohdistuvan Suomeen ja loppujen pääosin Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. Ulkomaisten yksiköiden vähennyksistä Nokia ei ole kertonut.

Nokia Technologies -liiketoimintaryhmällä oli ennen vähennyksiä yli tuhat työntekijää maailmanlaajuisesti.

Kuva: Nokia