Wärtsilä ja Schneider tekemään datakeskusten varavoimaa

Wärtsilä ja Schneider Electric ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa yritykset voivat toimittaa maailmanlaajuisesti datakeskusten varavoimaratkaisuja. Mukana voi olla myös kolmansien osapuolten tekniikkaa.

Yhteistyö painottuu suuriin datakeskushankkeisiin, joiden sähkökuorma on vähintään 10 megawattia. Yhteistyön puitteissa Wärtsilä tarjoaa energiatuotantolaitosten toimituksia, ja Schneider Electric puolestaan keskittyy energianjakelun optimointiin.

Yhteistyösopimuksen puitteissa yritykset voivat kehittää uusia datakeskusten voimalaitoksille optimoituja ja kustannustehokkaita kokonaisarkkitehtuureja. Ratkaisut tarjoavat luotettavan energiatuotannon ja -jakelun, jotka pohjautuvat täysin uusiutuvaa energiaa hyödyntävään varavoimalähteeseen. Esimerkiksi kaasugeneraattorilla toimiva varavoimajärjestelmä käynnistyy nopeasti 40 sekunnissa.

”Yhteistyön ansiosta datakeskusoperaattorit voivat pienentää hiilijalanjälkeään huomattavasti, säästää datakeskuksen energiakustannuksia sekä saada rahallista tuottoa Smart Power Generation -varavoimajärjestelmällään”, Wärtsilä Energy Solutions -liiketoiminnan johtaja Javier Cavada sanoo.

Esimerkiksi datakeskusten ylimääräistä energiakapasiteettia voidaan käyttää sähkön myymiseen sähköverkkoon, mikä puolestaan tuo datakeskusoperaattoreille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.