Tutkittua tietoa: Tämä syö kännykän akkua?

Jokainen kännykän käyttäjä tietää, että kirkas näyttö kuluttaa radioyhteyksien kanssa eniten älypuhelimen akkua. Tuore väitöstutkimus Helsingin yliopistosta selvityksen mukaan sähköä kuluttavat monet muutkin asiat. Tiedot on kerätty 850 000 kännykän käyttäjältä.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa puhelimen ulkoinen lämpötila, ja järjestelmän erilaisten asetusten yhteistekijät vaikuttavat ratkaisevasti energiankulutukseen. Esimerkiksi puhelimen suorittimen teho ja akun lämpötila eivät aina kulje käsi kädessä, vaan monet laitteen ulkoiset ja sisäiset tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Kahden viikon päästä (26.2.) tarkastettavassa Ella Peltosen väitöskirjatutkimuksessa ’’Crowdsensed Mobile Data Analytics’’ on perehdytty siihen, millaista tietoa älypuhelimen toiminnasta on mahdollista kerätä, ja miten tästä tiedosta voidaan prosessoida käyttäjää hyödyttävää informaatiota ja säästää akun energiaa.

’’Erilaisten, niin käyttäjään kuin käytettävään laitteeseenkin liittyvien tekijöiden ymmärtäminen auttaa suunnittelemaan yhä tehokkaampia sovelluksia ja parantamaan älylaitteiden energiankulutusta ja käyttökokemusta, sanoo väitöskirjatyön tekijä Ella Peltonen. Kuvaaja Susan Heikkinen.

Ja luoda energiasuositus, jonka avulla käyttäjä osaa valita oikeat järjestelmäasetukset kulloiseenkin hetkeen, esimerkiksi joko Wifin ja mobiiliyhteyden vaikkapa kauppakeskuksessa.

’’Optimoimalla puhelimen käyttöä voidaan niin säästää akun energiankulutusta kuin auttaa käyttäjää löytämään uusia hyödyllisiä sovelluksia, Peltonen sanoo.

Hänen väitös keskittyy erilaisten järjestelmäasetusten energiankulutukseen. Hänen väitös valottaa myös sovelluskäytön trendejä.

Väitöksen tulokset perustuvat pääasiassa mobiililaitteiden energiankulutuksesta kertovan Carat-sovelluksen keräämään dataan. Tietokannan keräämiseen on osallistunut yli 850 000 mobiilikäyttäjää maailmanlaajuisesti. Suurten datamassojen käsittelyn menetelmät mahdollistavat syvällisen analyysin suurista käyttäjäjoukoista.

Caratin joukkoistamalla kerätty julkaistu data on vapaasti käytettävissä koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Se sisältää tietoa älypuhelinten järjestelmäasetuksista, järjestelmän tilasta ja energian kulutuksesta, esimerkiksi mitä verkkoyhteyksiä on käytetty, mikä on ollut näytön kirkkaus, akun lämpötila tai prosessorin käyttöaste.

LISÄÄ: Crowdsensed Mobile Data Analytics väitöstyö, Ella Peltonen (LINKKI,pdf) ja Carat-tietopankki (LINKKI).

Kuva: Samsung