Sitra ajaa suomalaisia akkutoimijoita yhteen

Suomesta löytyy paljon osaamista akkujen elinkaaren useasta vaiheesta: muun muassa raaka-aine- ja jalostusteollisuudesta, käytöstä eri teollisuuden sektoreilla sekä kierrätysteknologiasta. Lisäksi Suomeen suunnitellaan myös laajempaakin akkupakettien suunnittelua ja toteutusta.

Akkuihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä tehdään lisäksi eri puolella Suomea. Uudenkaupungin autotehtaalla on jo suunnitelmia akkutoiminnan laajentamiseksi ja hamutaanpa Vaasaan myös sähköautovalmistaja Teslan akkutehdasta.

Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hanke kokoaa yhteen ja tuo esiin akkuihin liittyvää osaamista Suomessa. Hanketta koordinoi Pirkanmaan liitto ja sen rahoittaa SITRA.

Uutena Sitran rahoittama Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hanke kokoaa yhteen akkuihin liittyvää osaamista Suomessa. Hankkeessa ideoidaan ja luodaan akkujen ympärille tulevaisuuden liiketoimintamalleja yhteiskehittämisen ja kokeilujen keinoin.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on tuoda esiin Suomen akkuihin liittyvät toimijat ja toimialat sekä tuottaa tietoa akkuihin liittyvästä osaamisesta Suomessa.Kehitystyössä on mukana suomalaisia energia-, liikenne- ja teollisuusalan toimijoita.

Hanketta koordinoi Pirkanmaan liitto ja sen rahoittaa Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra. Vuoden lopulla aloitettu hanke jatkuu kuluvan vuoden huhtikuulle.

Työssä katsotaan myös kotimaan rajojen ulkopuolelle. Tavoitteena on tunnistaa akkuihin liittyvät globaalit arvoketjut ja rakentaa yhteistyötä kansainvälisesti. Hankkeen aikana toimijat osallistuvat työpajoihin ja yhteiskehittämistapahtumiin.

Kuva: Uudenkaupungin autotehtaan toteuttama Avant-työkoneen akkupaketti.

TAUSTAA: Akuista tulevaisuuden bisnestä

Akut liikuttavat nyky-yhteiskuntaa. Ne antavat käyttövoiman sähköautoille, tasaavat uusiutuvan energian tuoton ja käytön jaksottaisuuden eroja sekä tuovat työhön ja vapaa-aikaan langatonta käyttömukavuutta.

Päästöttömän energian ja liikkumisen murros lisää akkujen määrää Suomessa entisestään: eri tyyppisiä akkuja tarvitaan, käytetään ja kierrätetään yhä enemmän.

Tähän murrokseen on latautunut tärkeitä näkökulmia ja myös liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Tulevaisuuden akkuekosysteemissä -hankkeessa halutaan verkottaa yhteen akkualan tutkimus- ja kehitysorganisaatioita, yrityksiä ja viranomaisia.

Hankkeessa halutaan toimijoille tarjota alusta, jolla he voivat jakaa ja lisätä akkutietouttaan sekä kehittää yhdessä uusia akkujen ympärille rakentuvia liiketoimintamalleja. Tärkeimmät ennakkoon tunnistetut työskentelyn teemat ovat akkujen uudelleenkäyttö ja kierrätysteknologiat, harvinaiset maametallit ja muut raaka-aineet sekä globaalit liiketoimintamahdollisuudet ja arvoketjut.

LISÄÄ: Sitran Tulevaisuuden akkuekosysteemin hankesivu (LINKKI)