Tutkimusrahoitus nousee ja laskee – nyt plussaa

Valtion uuden talousarvion määrärahat tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa  Tilastokeskuksen mukaan edellisvuodesta 85,7 miljoonaa euroa. Kaikkiaan valtion tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat 1 883,2 miljoonaa euroa. Mukana on nousuja ja laskuja.

Suurin osa valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta kohdistuu yliopistoille. Vuoden 2018 talousarviossa yliopistojen tutkimus- ja kehittämisrahoitus on yhteensä 615,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoden talousarviosta on noin viisi prosenttia.

Yliopistojen ja Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämisrahoituksen osuudet ovat kasvaneet vuodesta 2008, kun taas muiden organisaatioiden t&k-rahoitus on laskenut kymmenen vuoden takaiselta tasolta.

Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämisrahoitus on 444,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 talousarviossa, tutkimus- ja kehittämisrahoituksen laskiessa 5,4 miljoonaa euroa vuoden takaisista määrärahoista.

Business Finlandin t&k-rahoitus taas kasvaa vuoden 2018 talousarviossa, ja on arviolta 391,3 miljoonaa euroa. Valtion tutkimuslaitosten tutkimusrahoitus on laskenut viime vuosina, ja on vuonna 2018 yhteensä 189,1 miljoonaa euroa.

Hallinnonaloista suurin tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka t&k-rahoitus on vuoden 2018 talousarviossa 1 164,4 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaisesta talousarviosta on 41,1 miljoonaa euroa.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa 61,9 miljoonalla eurolla 491,0 miljoonaan euroon, joka johtuu lähinnä Business Finlandin t&k-rahoituksen kasvusta.

Muista hallinnonaloista muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskevat vuoden 2018 talousarviossa.

LISÄÄ: Tarkemmin valtion tutkimusrahoituksesta 2018, Tilastokeskus (LINKKI) ja Tekesin (nykyisin Business Finland) tutkimusrahoituksen saaneet 2017  (LINKKI, mukana listaus)