Bittiumin kehityskone pyörii – tulos tappiolla

Oululaisen Bittiumin viime vuoden liikevaihto laski 19,6 prosenttia edellisvuodesta ja liiketulos oli negatiivinen. Syynä suuren tietoliikenneasiakkaan menetys ja tilausten siirtyminen. Tulevaisuuden varmistamiseksi yhtiö ei silti leikannut tutkimus- ja tuotekehitystoiminnastaan.

Bittiumin vuoden 2017 liikevaihto aleni 51,6 miljoonaa euroon. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski merkittävästi ja jäi 34,9 miljoonaan euroon, mikä oli 16,9 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

’’Palveluliiketoiminnan liikevaihdon laskuun vaikutti pääasiassa merkittävän tietoliikenneasiakkaan yhteistyön päättyminen’’, kertoo tulostiedotteessa Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen.

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus kasvoi ja oli 16,3 miljoonaa euroa, mikä oli 4,4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

Tuotepohjaisen liikevaihdon kasvuun vaikuttivat Huttusen mukaan tuoteportfolion laajentaminen langattomaan lääketieteelliseen biosignaalien etämonitorointiin ja -mittaamiseen sekä Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimien kasvaneet toimitusmäärät.

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto jäi kuitenkin alkuperäisistä tavoitteistamme johtuen vuoden 2017 toiselle vuosipuoliskolle odotettujen Meksikon valtion viranomaisille suunniteltujen mobiililaitteiden toimitusten aloituksen siirtymisestä vuodelle 2018.

Yhtiön liiketappio oli miinuksella 6,2 miljoonaa euroa. Liiketappion syntyyn vaikuttivat liikevaihdon aleneminen sekä osaltaan panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Tuotekehityspanostukset omien tuotteiden ja tuotealustojen kehitykseen kasvoivat jopa merkittävästi ja olivat 29,1 prosenttia liikevaihdosta. Muuten tutkimusinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen.

Uusien ohjelmistoradiopohjaisten taktisten Bittium Tough SDR käsi- ja ajoneuvoradioiden kehittäminen jatkui esimerkiksi suunnitellusti. ’’Jatkoimme myös biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden edelleen kehittämistä’’, Huttunen sanoo.

Bittium odottaa vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan parempi kuin edellisvuonna.

Kuva: Bittium