Nokian 5G-tekniikkaa ilmanlaadun mittauksiin

Helsingin yliopisto ja Nokia Bell Labs kehittivät  uudenlaista 5G-verkkoon tukeutuvaa ilmanlaadun seurantaratkaisua. Koekäyttö on alkanut Helsingin Kumpulassa ja seuraavaksi tekniikkaa testataan Pekingissä. Tulossa on myös kuluttajasovelluksia.

Helsingin yliopisto ja Nokia Bell Labs kehittävät MegaSense-projektissa uudenlaista ratkaisua, joka tuottaa täsmällisen, älykkään ja reaaliaikaisen ympäristö- ja ilmanlaatutiedon hyödyntämällä 5G-verkkoa. Tietoa voidaan hyödyntää erilaisissa laitteissa autossa, kotona ja toimistoissa.

Megasense-hanke perustuu tiheään kaupunkialueen kattavaan ilmanlaatusensoreiden verkostoon, joka havaitsee ilmanlaadun saastuttajat ja rakentaa reaaliaikaisen tilannekuvan ilmanlaadusta.

Kiinalaisella SMEAR-mittausasemalla suomalaisakateemikko Markku Kulmala (kes.). Kuva Helsingin yliopisto.

Kumpulassa ilmanlaatuanturit on yhdistetty Nokian operoimaan NetLeap/NDAC-verkkoon pilvipalveluna, ja tiedon käsittely sekä sovellusten käyttö tapahtuu paikallisessa pilvipalvelussa. Projektissa on mukana myös Vaisala ja kiinalainen Navinfo.

Tätä antureiden välityksellä saatua tietoa täydennetään Helsingin yliopiston SMEAR-tutkimusasemilta Suomesta ja Kiinasta saaduilla tiedoilla. Kaikki tiedot yhdistetään ja prosessoidaan 5G-verkon välityksellä.

Seuraava pilotti toteutetaan Pekingissä. Sinne on tarkoitus luoda 5G-verkkoon perustuva laaja ympäristönmittausjärjestelmä ilmanlaadun ja ympäristön seuraamiseen.

Tulevaisuudessa ilmanlaatuanturit voivat olla hyvinkin pieniä.  ’’Silloin teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnittelun tarpeisiin tai hyvinvointi- ja terveyssovelluksissa sekä ilmastointiin liittyvissä tuotteissa, älyikkunoissa, ihmisten mukana kulkevissa erilaisissa laitteissa, puhelinsovelluksissa ja HD-kartoissa, MegaSense-hanketta johtava Sasu Tarkoma sanoo.

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia ilmansaastekartta- ja ennustemalleja, jotka ottavat huomioon myös tuulen suunnan ja ilmanlaatusensoreiden sijainnin. Kalibroitu ilmanlaatudata ja siitä jalostettu tieto saadaan myös erilaisten sovellusten käyttöön lähes reaaliaikaisesti. Yksi ensimmäisistä kuluttajasovelluksista on ”Green Path”, joka on visualisoitua ilmanlaatutietoa tarjoava sovellus tavallisille kaupunkilaisille.

LISÄÄ: MegaSense (LINKKI) ja SMEAR-tutkimusasemia koskeva uutinen 4.1.2018 Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).