Uusi viranomaisverkko vuoteen 2025 mennessä

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt mobiilin viranomaisverkkoratkaisun (MoVi) kehitystyön, jossa toteutetaan asteittain vuoteen 2025 mennessä. Uuden Virve 2.0 vastattava kasvaviin viranomaisten laajakaistaista tiedonsiirtoa edellyttäviin viestintätarpeisiin.

Nykyistä Tetra-pohjaista Virve-viranomaisverkkoa hyädyntävä Suomen Erillisverkot on nimetty viranomaisten mobiililaajakaistapalvelun palveluoperaattoriksi. Erillisverkot on nimetty Virve 2.0 -palveluoperaattoriksi konserniyrityksensä Suomen Virveverkko Oy:n kautta.

Kehitteillä oleva viranomaisten laajakaistapalvelu Virve 2.0 perustuu kaupallisten operaattoreiden mobiileihin laajakaistapalveluihin ja radioverkkoihin.  Uutta tarvitaan, koska nykyisten kaupallisten verkkojen toiminnallisuudet, saatavuus ja hallittavuus eivät näitä täytä, viestii Erillisverkot tiedotteessaan.

Suomen Erillisverkot hyödyntää viranomaisverkossaan Tetra-tekniikkaa.

Siirtyminen nykyisistä Tetra-pohjaisista Virve-palveluista seuraavan sukupolven laajakaistapalveluihin tapahtuu asteittain ja siinä huomioidaan Erillisverkkojen mukaan mobiiliverkkojen teknologinen kehitystyö ja standardointi.

’’Virve 2.0 toteutetaan yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Sen ytimessä on viranomaisten toimintokriittisten palveluiden jatkuvuus sekä käyttöönotettavien ratkaisujen toimivuus ja kehittyminen myös tulevaisuudessa”, sanoo toimitusjohtaja Timo Lehtimäki Erillisverkoista.

Uutta viranomaisverkkoratkaisua kehitetään yhteistyössä muiden EU-maiden turvallisuusverkko-operaattoreiden kanssa.. Virve 2.0 -hankkeen myötä Suomi pyrkii olemaan edelläkävijä ja vaikuttamaan linjauksiin 3GPP-laajakaistateknologioiden standardoinnissa kuin myös alan etujärjestössä TCCA:ssa.

Erillisverkot on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Suomen Erillisverkot -konserniin kuuluvan Tietoliikennepalvelut, Virven ohjaus siirtyi vuoden vaihteessa sisäministeriöstä valtiovarainministeriön JulkICT-osastolle.

TAUSTAA:  Androidilla Virve-palveluun liikkuvaa kuvaa

Suomen Erillisverkot testaa uutta Virve-sovellusta, joka on konkreettinen askel kohti viranomaisviestinnän laajakaistamaailmaa. Sovellus on Virve-verkon lisäpalvelu, joka laajentaa olemassa olevan Virve-palvelun rinnalla viranomaisverkon käyttömahdollisuuksia.

Erillisverkot aloitti testit jo viime vuonna ja asiakastestit vuoden 2018 alkupuolella. Sovellus on Virve-verkon lisäpalvelu, joka tulee Erillisverkkojen mukaan olemassa olevan palvelun rinnalle, ei korvaamaan sitä. Sovellus mahdollistaa myös uudenlaista, tarvittaessa myös hieman kevyempää Virven käyttöä.

Uuden Virve-sovelluksen avulla rakennetaan asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluja. Laajakaistaisen palvelun avulla voidaan välittää kuvia ja liikkuvaa kuvaa, mikä auttaa muun muassa paremman tilannekuvan muodostamista kriittisissä tilanteissa.

Virve-sovellus on ensimmäinen askel kohti viranomaisviestinnän tulevaisuuden mobiililaajakaistapalveluja. Ensimmäisessä vaiheessa sovellus toimii Android-käyttöjärjestelmässä.