Terveys- ja biotekniikan osaajat vuoden teknologiajohtajiksi

Vuoden 2018 teknologiajohtajia ovat hammasteknologiayhtiö Planmecan Vesa Varjonen ja biotekniikka-yritys MetGenin Matti Heikkilä. Valinnassa painottuivat teknologiaosaajat, jotka ovat valintaraadin mukaan toimillaan uudistaneet suomalaista teollisuutta.

Vesa Varjonen on työskennellyt Planmecalla vuodesta 2004 ja teknologia- ja tutkimusjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Hänellä jo yli 25 vuotta monenlaisissa tehtävissä lääketieteellisen kuvantamisen parissa. Koulutukseltaan hän on lääketieteellisen tekniikan diplomi-insinööri.

’’Nopeasti kehittyvässä maailmassa toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu entisestään, ja tässä Vesan rooli on tärkeä. Vesa onkin aktiivisesti mukana tekemässä yhteistyötä eri yliopistojen, tutkimusryhmien ja startup-yritysten kanssa’’, toteaa Planmecan perustaja ja toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä.

Pienien ja keskisuurten yritysten vuoden teknologiajohtajaksi valittiin biotekniikkayritys MetGenin Matti Heikkilä. Hän on valintaraadin puheenjohtaja, Teknologiateollisuuden Laura Juvosen mukaan henkilönä erittäin hyvä verkottuja. Heikkilä vastaa päätoimensa lisäksi MetGenillä markkinoinnista ja uusien liiketoimintojen kehityksestä.

Vuoden teknologiajohtaja -tunnustuspalkinto valittiin jo kahdeksatta kertaa. Palkinnon jakavat yhteistyössä Business Finland, Teknologiateollisuus ja Spinverse.

LISÄÄ: Aiemmat vuoden teknologiajohtajat (LINKKI)