Salo ottaa IoT-verkon hyötykäyttöön

Salo ottaa käyttöön kiinteistöissään Digitan LoRaWAN-anturiverkon sekä Sofictan langattomiin antureihin perustuvan energiankulutusjärjestelmän. Alkuvaiheessa mukaan tulee mukaan kaikkiaan 185 kiinteistöä.

Salon kaupunki on sitoutunut energiankulutuksen vähentämiseen velvoittavaan sopimukseen. Uudella IoT-verkolla ja Aistio-järjestelmällä mahdollistetaan näiden tavoitteiden saavuttamisen.

Kuva: Salon IoT Campus, toukokuu 2017

Jo viime kesänä Digita asensi Salo IoT Campukselle jo ensimmäisen LoRaWAN-tukiaseman, jonka verkkoa voidaan hyödyntää muun muassa tähänkin tarkoitukseen.

Aistion avulla saadaan reaaliaikaiseti tietoa kiinteistöautomaatioon langattomien antureiden avulla. Aistiossa on sisäilmaolosuhteita monitoroiva palvelu, jonka avulla tunnistetaan poikkeamia ja pystytään nostamaan esille ilmastoinnin ongelmia.

Tieto saadaan muun muassa lämmön-, veden- ja sähkönkulutuksesta sekä kosteudesta ja hiilidioksidipitoisuudesta. Aistio tunnistaa myös kiinteistön olosuhteet ja auttaa reagoimaan vaikkapa kosteustason nousuun tai kiinnittämällä huomiota ilmanvaihdon ongelmiin.