Akkututkimus kovassa kasvussa

Akkutoimialan tutkimusta ja kasvua Suomessa on tuettu lähes 30 miljoonalla vuodesta 2014 lähtien. Nyt Business Finland haluaa vauhdittaa suomalaista akkuekosysteemiä kaksivuotisella Batteries from Finland -aktivointikokonaisuudella. Uusia sovellusprojekteja kaivataan.

Akkuihin liittyviä hankkeita on toteutettu Business Finlandin (ennen 2018 Tekes) tuella vuodesta 2014 lähtien noin 90 kappaletta.  Rahoituksesta noin puolet on kohdistunut sovelluksiin, hiukan alle kolmasosa materiaaleihin ja noin viidesosa akkuihin ja kennoihin. Kolme prosenttia rahoituksesta käytetään kierrätykseen ja sen kehittämiseen.

Kaiken kaikkiaan akkutoimialaa sivuavia hankkeita on ollut 170 vuoden 2014 alusta toukokuulle 2018 saakka. Tähän sisältyvät lataukseen ja sähköisiin ajoneuvoihin liittyvät hankkeet. Näissä rahoituksen kokonaismäärä on yhteensä 55 miljoonaa euroa.

”Sähköautot ja sähköinen liikkuminen on jo arkipäiväistynyt Suomessa. Lähivuosien aikana kasvu vain kiihtyy. Jotta kaikkien liikenteessä olevin autojen lataustarpeita pystytään palvelemaan kuljettajille parhaiten sopivassa paikassa, tarvitaan uusia teknologiaratkaisuja, joihin mukaan luetaan erilaiset älykkäät ja paikalliset energian tuotanto- ja varastointiratkaisut. Akkuteollisuus on avainasemassa, mahdollistaja koko toimialan kehittymiselle”, suomalaisen latausalustan kehittäneen Plugit Finlandin toimitusjohtaja Tommi Saarela uskoo.

Tänä keväänä liikkeelle lähteneen Batteries from Finland -aktivointikokonaisuuden toimenpiteet ovat käynnistyneet suunnitellusti. Alkuvuodesta Business Finland on käynyt keskusteluja noin 60 yrityksen ja noin 40 sidosryhmän kanssa.

”Näemme akkutoimialalla merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille innovatiivisille yrityksille teknisten ratkaisujen ja palvelujen tuottajana. Yhtenä syynä akkumarkkinan kasvuun on sähköisen liikenteen kehitys”, sanoo johtava asiantuntija Martti Korkiakoski Business Finlandista.

Kuva: Business Finland