Palvelurobotit käyttöön myös Suomessa

Tulevaisuudessa robotiikan avulla voidaan lisätä työntekijöiden aikaa potilaille ja välittömälle potilastyölle hoitotyössä. Nykyisin käytettävissä oleva tekniikka kykenisi Jyväskylän yliopiston selvityksen mukaan hoitamaan varsinkin logistisia ja diagnostisia sekä raportointiin liittyviä tehtäviä.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta selvitti Watson-projektissa erityisesti tekoälyn hyödyntämistä ohjelmisto- ja palvelurobotiikassa.

Tekoäly onkin olennainen osa robotiikkaa, sillä siinä käytetään lähes kaikkia tekoälyn osa-alueita konenäöstä ja luonnollisen kielen prosessoinnista aina tiedonhakuun, koneoppimiseen ja päättelysääntöihin.

Raportissa havaittiin, että palvelu- ja ohjelmistorobotiikka voivat tarjota henkilöstön työtä tukevia ratkaisuja sote-alojen lisäksi myös monella muulla alalla. Ainakin jos tehtävät vain ovat hyvin määriteltyjä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi logistiikan ja työvuorolistojen suunnittelun osatehtävät.

Mahdollisuudet eivät yliopiston selvityksen mukaan rajoitu tähän, sillä pitkälle kehitetyt, oppivat ja todennäköisyyksiä hyödyntävät tekoälyt mahdollistavat robotiikan tehtäväkentän laajentumisen vähentämällä sääntöjen vaatimaa tarkkuutta.

’’Robotiikka on osa IT-tiedekunnan läpimurtoteknologioiden kehittämisohjelmaa, jossa koulutusta ja tutkimusta suunnataan vastaaman digitalisoituvan yhteiskunnan uusiin tarpeisiin. Ohjelmaan kuuluvat robotiikan lisäksi tekoäly, IoT, lohkoketjut ja kvanttilaskenta’’, toteaa professori Pekka Neittaanmäki.

Jyväskylässä hyödynnettään IBM:n Watson-laskentaa.

Palvelurobotteja ovat omahoidon robotit (robotisoidut proteesit, eksoluurangot, kävelyrobotit ja kuntoutusrobotit), kotiapu-, opetus- ja ohjelmistorobotit. Lisäksi palvelurobotteja löytyy leikkausalista sekä hoiva- ja hoitotyöstä (hoitajarobotit ja sosiaaliset robotit). Organisaatioissa robotit tekevät usein logistisia tehtäviä, kuten ruoka-, lääke-, jäte- ja vaatekuljetuksia sekä jakelua.

Japanissa kokeillaan laajalti jo uusimpia hoitorobotteja. Suomessa käytössä on  leikkaus- ja hoivarobottien lisäksi lääke- ja logistiikkarobotteja. Myös ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään.

Suomessa robotiikka on huomioitu valtiollisella tasolla ainakin työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä raportissa ”Suomen Tekoälyaika”, jossa nostetaan esille yhä vaikeammin toisistaan erotettavan tekoälyn ja robotiikan mullistavat vaikutukset julkisen sektorin rakenteisiin ja toimintatapoihin.

Japanissa on puolestaan kehitetty virallinen robotiikan strategia, jonka tarkoituksena on ratkaista meillä vielä edessä olevat demografiset haasteet. Tämä kannustaa osaltaan uusien teknologioiden, kuten tekoälyä hyödyntävien palvelu- ja ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa sekä omaksumista.

Palvelurobotiikkaa selvitettiin Business Finlandin rahoittamassa Watson Health Cloud -hankkeessa.

Lisää: Tekoäly ja palvelurobotiikka, raportti (LINKKI, pdf)

Kuva: Jyväskylän yliopisto

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!