Tulevaisuuden mobiililaite toimii myös suurnopeusjunissa

Oulussa on tutkittu tulevaisuuden mobiililaitteiden käyttöä nopeasti liikkuvissa suurnopeusjunissa. M.Sc. Ayotunde Laiyemon ensi viikolla Oulun yliopistossa tarkastettava väitöskirja keskittyy tiedonsiirtonopeuksien arviointiin ja parantamiseen nopeasti liikkuvissa kulkuneuvoissa.

Laiyemon väitöskirjassa korostetaan käytännön menetelmiä, jotka ottavat huomioon nopeasti liikkuvien junien tiedonsiirron erityispiirteet. Työssä on käytetty kahden hypyn linkkimallia, jossa tiedonsiirto kulkee tukiasemalta junaan ja junasta käyttäjälle, joka on junassa.

Päätavoite on ollut parantaa datanopeuksia tukiaseman ja junan välisessä tiedonsiirtolinkissä, jonka uskotaan olevan suurin pullonkaula koko tiedonsiirtolinkissä, koska junan ja lähes paikallaan olevan käyttäjän välinen kanava voidaan olettaa hyvälaatuiseksi linkin lyhyyden vuoksi. Kehitettyjen algoritmien suorituskykyä arvioidaan linkki- ja järjestelmätason simulaatioilla.

Työssä tutkitiin tiedonsiirtonopeuden maksimointiongelmaa teoreettisella ja käytännön tasolla yhden ja usean solun MIMO-OFDM-junaskenaarioissa. Työssä esitetään kaksi alhaisen kompleksisuuden lähetysmenetelmää, jotka hyödyntävät yksinkertaista antennin valintamenetelmää ja tilatason multipleksointia.

Simulointitulokset osoittavat, että suuret antenniryhmät, jotka hyödyntävät näitä lähetysmenetelmiä, voivat parantaa merkittävästi tiedonsiirtonopeutta tukiasemalta junaan päin. Työssä tutkitaan myös resurssien jakomenetelmiä liikkuvien junassa olevien releiden ja maatason makrokäyttäjien välillä monen solun MIMO-OFDM -junaskenaariossa.

Työssä ideoitiin myös korkeampien taajuusalueiden soveltuvuutta tiedonsiirtoon suurnopeusjunissa. Työssä ehdotetaan ajastinpohjaista keilanvalintamenetelmää, joka ei vaadi opetusjaksoa sopivan keilan valintaan. Ehdotetun menetelmän saavuttama suorituskyky on lähellä ideaalisen singulaariarvohajotelmaa hyödyntävän menetelmän suorituskykyä.

Lisää: M.Sc. Ayotunde Laiyemon tietoliikennetekniikan alaan kuuluvan väitöskirja ’’High speed moving networks in future wireless systems – Langattomat verkot nopeasti liikkuville terminaaleille tulevaisuuden tietoliikennejärjestelmissä. (LINKKI, pdf).

Kuvituskuva: Hitachi