Video: Aivotutkimukseen 10 miljoonalla eurolla uutta teknologiaa

Aalto-yliopiston johtama kymmenen miljoonan euron yhteiseurooppalainen hanke kehittää uusimpaan teknologiaan perustuvia menetelmiä aivotutkimukseen, diagnostiikkaan ja hoitoon. ConnectToBrain-hankkeessa kehitetään uutta mTMS-magneettistimulaatiota neurologisten sairauksien hoitoon.

Aalto-yliopiston vetämä ConnectToBrain on ensimmäinen suomalaisen yliopiston johtama tutkimushanke, jolle Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on myöntänyt Synergy Grant -rahoituksen.

Uusilla menetelmillä tutkitaan aivoja ja hoidetaan neurologisia sairauksia masennuksesta Parkinsonin tautiin. Hermoston toimintaa rytmitetään ja kytkeytyneitä aivoalueita muovataan nopeiden algoritmien ohjaamilla stimulaatiopulsseilla reaaliajassa ja ympäri aivoja.

Uuden aivoterapian ja uusien tutkimusmenetelmien saaminen laajaan käyttöön voi pelkästään EU:n alueella johtaa jopa miljardin euron vuosittaisiin säästöihin hoitokustannusten ja sairauslomien vähenemisen myötä.

Euroopan tutkimusneuvoston (European Research Council, ERC) Synergy Grant myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa suomalaiselle tutkimusryhmälle. ConnectToBrain-hankkeen 10 miljoonan euron rahoituksesta neljä miljoonaa tulee Aalto-yliopistoon.

Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen johtajan, professori Risto Ilmoniemen tutkimusryhmän lisäksi mukana ovat emeritusprofessori Gian Luca Romanin ryhmä Chieti–Pescaran yliopistosta Italiasta ja professori Ulf Ziemannin ryhmä Tübingenin yliopistosta Saksasta.

Suomessa uusi teknologia otetaan potilaskäyttöön yhteistyössä HUS:n lääkäreiden kanssa BioMag-laboratoriossa Meilahdessa. Siellä tutkijoiden käytössä on myös alun perin Otaniemessä kehitetty MEG-teknologia. Hankkeen myötä otetaan käyttöön uusi Multi-locus TMS -teknologia (mTMS), jonka avulla stimuloitavaa pistettä voidaan siirtää aivoissa vain millisekuntien viiveellä magneettipulssista toiseen.

Ohjaava algoritmi aloittaa stimulaation alustavasti valituista paikoista ja muuttaa sitten toimintaansa automaattisesti ja nopeasti sen mukaan, reagoivatko tai muuttuvatko aivot toivotulla tavalla vai eivät. Uudella menetelmällä pystytään kytkeytymään myös aivojen sähköisiin rytmeihin.

Kuva: ConnectToBrain-hankkeessa kehitetään uutta mTMS-magneettistimulaatiota neurologisten sairauksien hoitoon. Lähde: Aalto/Northbay Oy

Lisää: Video ConnectToBrain-projektista (LINKKI)