Teknologiaviennin kasvu jatkuu – uusista tilauksista puutetta

Maailmantalouden kasvun hidastuminen näkyy teknologiateollisuuden yritysten markkinatilanteessa, viesti tänään alan teollisuusliitto. Yritysten liikevaihto kasvaa edelleen, mutta uusien tilausten arvo ei ole noussut alkuvuoden jälkeen. Syksyn aikana myös tarjouspyyntöjen kasvu on järjestön mukaan pysähtynyt.

Teknologiateollisuuden tuore Tilauskantatiedustelu kertoo, että alan yritykset Suomessa saivat heinä–syyskuussa uusia tilauksia euromääräisesti saman verran kuin edellisellä kvartaalilla. Taustalla on kuitenkin saadut isot laivatilaukset, jota ilman tilausten arvo olisi kääntynyt laskuun.

Teknologiayritysten tilauskannan arvo oli Teknologiateollisuuden mukaan syyskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin kesäkuussa ja 20 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Huomionarvoista on, että vuoden 2014 alun jälkeen tapahtuneesta tilauskannan vahvistumisesta yli 60 prosenttia johtuu laivatilauksista.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi tammi−heinäkuussa viisi prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Hienoista kasvua odotetaan myös loppuvuodelle. Liikevaihdon kasvusta noin puolet on määrällistä kasvua, puolet selittyy raaka-aineiden ja komponenttien maailmanmarkkinahintojen noususta.

Teknologiateollisuudet Talousnäkymät-raporttiin sisältyy tällä kertaa tietoa myös yritysten kannattavuudesta. Tilastokeskuksen kokoamat ennakkotiedot Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksistä kertovat, että yritysten kannattavuus parani jonkin verran vuoden 2017 aikana. Silti puolet yrityksistä oli edelleen tappiollisia tai heikosti kannattavia.

Toimitusjohtajan Jaakko Hirvola, Teknologiateollisuus ry.

Vahva tilauskanta on kiihdyttänyt henkilöstömäärän kovaan kasvuun. Teknologiateollisuuden yritysten palkkalistoilla oli syyskuun lopussa 314 000 henkilöä eli lähes 15 000 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. Rekrytointeja tehtiin syyskuun loppuun mennessä peräti 40 000, kun viime vuonna niitä oli koko vuoden aikana 42 500.

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Jaakko Hirvolan (kuvassa) mukaan teknologiateollisuuden uusimmat talousnäkymät antavat sekä ilon että huolen aihetta. Ilahduttavaa on, että alan yritykset ovat palkanneet jopa enemmän väkeä kuin osaajien tarpeeksi arvioitiin keväällä.

Yritykset arvioivat, että henkilöstömäärä kasvaisi vuosina 2018–2021 yhteensä 27 000 tuhannella eli keskimäärin noin 7 000 henkilöllä vuosittain. Tämän päälle tulevat muut rekrytoinnit, joilla korvataan eläkkeelle siirtyviä ja työpaikkaa vaihtavia. Arvioita tehtäessä otettiin huomioon ennakoitu talouskasvun hidastuminen.

Hirvolan mukaan tappiollisten ja heikosti kannattavien yritysten suuri määrä kertoo, että nykyinen tuottavuuskehitys ei riitä vaan Suomi tarvitsee lisää investointeja, innovaatioita ja maailmanluokan tutkimusta. Teknologiateollisuuden mukaan on hälyttävää, että yritysten tki-toimintoja siirtyy yhä enemmän ulkomaille ja tutkijoiden aivovienti kasvaa. Vain osaamalla ja uudistumalla pystymme parantamaan tuottavuutta, synnyttämään uutta liiketoimintaa sekä vauhdittamaan näköpiirissä olevaa hidastuvaa talouskasvua. Järjestö on tehnyt myös oman ehdotuksen tutkimuksen tasokorotuksesta seuraavalle hallitukselle (LINKKI).

Pientä piristymistä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viisi prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän vuoden tammi-heinäkuussa kasvua oli kolme prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 14,4 miljardia euroa.

Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 30,4 miljardia euroa, mutta siitä suurin osa oli Nokian Salon kännykkätehtaan vientiä. Nykyisin Nokialla on Suomessa tuotannollista toimintaa enää Oulun tukiasematehtaalla.

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten arvo että tilauskanta olivat heinä-syyskuussa jonkin verran viimevuotista ja huhti-kesäkuuta korkeammalla tasolla.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti prosentin verran enemmän kuin huhti-kesäkuussa ja 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 vastaavalla vuosineljänneksellä.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa kolme prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja seitsemän prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 syyskuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa vajaat kolme prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 38 800 eli noin 1 000 enemmän kuin viime vuonna.

Laivat tuovat pääosan kone- ja metalliteollisuuden kasvusta

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän vuoden tammiheinäkuussa kasvua oli niin ikään kuusi prosenttia viimevuotisesta.

Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 30 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 33,3 miljardia euroa. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo kasvoi pääosin laivatilausten takiahieman heinä-syyskuussa verrattuna huhti-kesäkuuhun.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti kaksi prosenttia enemmän kuin huhti-kesäkuussa ja 29 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa seitsemän prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 25 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 syyskuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna suunnilleen saman suuruinen kuin viime vuonna samaan aikaan.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa noin viisi prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 134 500 eli 6 700 enemmän kuin viime vuonna.

Metallia, konsultointia ja ohjelmistopalveluita

Metallien jalostusyritysten liikevaihto Suomessa kasvoi 17 prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Tämän vuoden tammi-heinäkuussa kasvua oli kahdeksan prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 10,1 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2007 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 11,1 miljardia euroa.

Tekninen suunnittelu- ja konsultointiala kasvoi tammi-heinäkuussa viisi prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan kuusi miljardia euroa.

Tietotekniikkapalvelu- ja ohjelmistoalan yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi neljä prosenttia vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016.  Tämän vuoden tammi-heinäkuussa kasvua oli niin ikään neljä prosenttia viimevuotisesta.

Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 12,3 miljardia euroa. Mukana ei ole peliteollisuutta eikä datakeskustoimintaa.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa kuusi prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa, mutta prosentin verran suurempi kuin vuoden 2017 syyskuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikkaalan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna hieman
suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa vajaat neljä prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa lähes runsaat 69 000 eli 2 400 enemmän kuin viime vuonna.

Lisää: Talousnäkymät 4/2018 -raportti (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Helvar Karkkila

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!