Teknologiateollisuus: Tutkimusrahoitukseen tuntuva tasokorotus

Teknologiateollisuus peräänkuuluttaa seuraavalta hallitukselta älykkäitä tekoja Suomelle. Yli puolta Suomen viennistä edustava järjestö kannustaa seuraavaa hallitusta panostamaan Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisimpiin haasteisiin. Teknologian kehitys muuttaa koulutusta ja osaamista – myös ulkomaisia osaajia tarvitaan lisää.

Teknologiateollisuuden viime keväänä julkaiseman laajan selvityksen mukaan alalle tarvitaan vuoteen 2021 mennessä yli 53 000 uutta osaajaa. Teknologinen kehitys lisää tarvetta muun muassa digiosaamiselle kuten ohjelmoinnin, data-analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn osaajille. Myös työperäistä maahanmuuttoa tulee Teknologiateollisuuden mukaan helpottaa ja nopeuttaa.

Suomen innovaatiorahoitus tarvitsee strategisen suunnan ja vaalikaudet ylittävää sitoutumista. Yritykset tekevät tutkimusta ja tuotekehitystä siellä, missä siihen on paras osaaminen ja toimintaympäristö kokonaisuutena kunnossa.

’’Yritysten TKI-toiminta siirtyy yhä enemmän Suomesta ulkomaille, ja osaajapula on merkittävä tekijä muutoksessa. Julkisiin innovaatiopanostuksiin tarvitaan tuntuva tasokorotus heti hallituskauden alussa signaalina innovaatiopolitiikan kurssimuutoksesta’’, sanoo Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen.

Teknologiateollisuus ehdottaa esityksessään yli vaalikausien ulottuvaa strategiaa Suomen tutkimus- ja kehitysasteen nostamiseksi. Tavoitteena tulee olla Suomen innovaatiokyvykkyyden merkittävä nostaminen. Yritysten tutkimuspanostukset Suomessa kasvavaisivat ohjelman toteutuksen myötä merkittävästi ja Suomen TKI-intensiivisyys nousee ensi vuosikymmenen loppuun mennessä vähintään neljään prosenttiin BKT:sta.

’’Välitavoitteena näemme, että ohjelman myötä Suomi voi nousta Pohjoismaiden houkuttelevimmaksi maaksi huippuosaajille seuraavan hallituskauden loppuun mennessä’’, Teknologiateollisuuden Mannonen kuvailee. Samalla yritysten TKI-investoinnit ja vienti kasvavat ja kilpailukykymme paranee.

Lisää: Teknologiateollisuuden hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 (LINKKI, pdf)

Kuva: Valmet/Teknologia17