Avoin IoT-dataympäristö älykaupunkien käyttöön

Oulun yliopistolla ja Tampereen teknillisellä yliopistolla on kokeilussa FIWARE-pohjainen teknologia, jonka avulla pyritään murtamaan erillisiä datasiiloja ja saamaan eri toimittajien tuottama data tarjolle yhdestä avoimesta dataportaalista. Ratkaisu on osa älykaupunkien CityIoT-projektia.

Oulun yliopistolle datan tallennusympäristön rakentaneen Jani Yli-Kantolan mukaan tarkoitus on tarjota muun muassa datarekisteri tarjolla olevan datan kuvauksineen, työkalut halutun tiedon etsimiseen, rajapinnat tiedon siirtoa varten sekä sovellusten käyttöön, pääsynhallinta ja itse tietovarasto.

Ratkaisu lisää avoimuutta ja näkyvyyttä sekä tarjoaa avointa dataa kaupunkien ja niiden asukkaiden käyttöön. Lisäksi se edistää avoimeen dataan pohjautuvien sovellusten ja palveluiden kehittämistä.

Hanketta Oulun yliopistolla koordinoiva Pirjo Rousu kannustaa yritykset mukaan hankkeeseen kehittämään kaupunkien palveluja ja hyödyntämään ympäristöä tuotteiden ja teknologian testaukseen.

Lue lisää Oulun koulujen IoT-mittauksista (LINKKI).

Esimerkkinä avoimen tallennusympäristön hyödyntämisestä on Oulun kaupungin tilakeskuksen pilotti, jossa kehitetään IoT-sovellus sisäilman laadun seurantaan kiinteistöhuollon ja rakennuksen käyttäjien tarpeisiin.

Yhdistämällä sisäilmadataa (hiilidioksidi, lämpötila, kosteus sekä huoneilman orgaaniset yhdisteet) ja säädataa voidaan seurata ja ohjata ennakoitavasti kohteen kiinteistöautomaatiota. Kerättävän historiadatan avulla voidaan myös tehdä analyysejä sisäilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä.

CityIoT on 6Aika –hanke, jossa pilotoidaan avointa, toimijariippumatonta dataintegraatioalustaa Oulussa ja Tampereella. Hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen avaamalla pilottiympäristöt yritysten käyttöön.

Kaupungit etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia eri toimialojen palvelutuotannossa ja asiakkaiden palvelemisessa.  Hankkeen päärahoitus on Euroopan aluekehitysrahastosta, jota kanavoi Uudenmaan liitto. Hanketta ovat toteuttamassa Oulun yliopisto, Oulun ja Tampereen kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulu sekä TTY-säätiö.

Lisää: CityIoT (LINKKI) ja aiemmat CityIoT-uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvat: CityIoT