Langattomia IoT-antureita kouluilman mittaukseen

Oulun kaupungin tilakeskus testaa koulujen sisäilman laadun seuraamiseen langattomia mittalaitteita. Kokeilu on osa CityIoT-hanketta. Talvikankaan koululla mitataan jo hiilidioksidia, lämpötilaa, kosteutta sekä huoneilman orgaanisia yhdisteitä (VOC).

Oulun kaupungin tilakeskus on kiinnostunut hyödyntämään kaupungin kiinteistöistä saatua anturidataa rakennusten kunnossapidon kehittämiseen sekä elinkaaren parantamiseen.  Talvikankaan koulu on yksi CityIoT-hankkeen pilottikohteista, joista kerätään dataa hankkeen IoT-alustaan.

Hankkeessa rakennettavan avoimen rajapinnan kautta eri kiinteistöistä kerätty data helpottaa kaupunkeja kilpailuttamaan kiinteistöhuoltoon ja rakentamiseen liittyviä palveluitaan.

Tähän asti kiinteistöistä saatu data on ollut eri kiinteistöautomaatiojärjestelmän toimittajien takana, eikä täten vapaasti käytettävissä. Avoimen rajapinnan kautta yritykset pystyvät kehittämään kaupungeille sekä kaupunkilaisille uusia palveluita ja tuotteita.

Hankkeeseen osallistuva Oulun ammattikorkeakoulun Henry Hinkula kertoo, että teknologian nopea kehittyminen ja uusien tuotteiden avoimuus on laskenut laitteiden ja komponenttien hintoja ja mahdollistanut avoimien rajapintojen käytön tiedonkeruussa.

Edullisia antureita voidaan sijoittaa tiheämmin, jolloin kiinteistöstä saatu tieto on kattavampaa.

Taustaa: CityIoT on 6Aika –hanke, jossa pilotoidaan avointa, toimijariippumatonta dataintegraatioalustaa Oulussa ja Tampereella. Kaupungit etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia eri toimialojen palvelutuotannossa ja asiakkaiden palvelemisessa.  Hankkeen päärahoitus on Euroopan aluekehitysrahastosta, jota kanavoi Uudenmaan liitto. Hanketta ovat toteuttamassa Oulun yliopisto, Oulun ja Tampereen kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulu sekä TTY-säätiö. Lisää (LINKKI)