Autonominen robottilautta testissä – ABB kokeili myös etäohjausta(*

Rolls-Royce ja lauttaliikenneyhtiö Finferries ovat testanneet ensimmäisenä maailmassa kaupallista  lautta-alusta täysin autonomisesti. Matka tehtiin Paraisten ja Nauvon välillä hyödyntäen Rolls-Roycen Ship Intelligence -tekniikkaa. Lautan paluumatka tehtiin etäoperoidusti. Myös ABB kertoo testanneensa etäohjausta omassa projektissaan Helsingissä (*.

Paraisten ja Nauvon väliseen Falco-lauttaan oli asennettu mittava määrä antureita ja kameroita, joiden avulla voitiin luoda ihmissilmää tarkempi yksityiskohtainen ja ajantasainen kuva alusta ympäröivästä tilanteesta.

Tilannekuva välitettiin noin 50 kilometrin päähän aluksesta Finferriesin etäoperointikeskukseen Turun keskustassa, jossa päällikkö valvoo autonomista operointia ja on valmis puuttumaan aluksen ohjaukseen etäoperoinnin kautta jos tarpeellista.

Koematkan aikana antureiden ja tekoälyn avulla alus havainnoi ja tunnisti ympärillä olevia kohteita sekä suoritti näiden avulla tarvittavat väistämistoimenpiteet. Lisäksi autonomisen navigointijärjestelmän avulla alus pystyi rantautumaan autonomisesti ilman ihmisen puuttumista operointiin.

Aivan ensimmäinen matka ei ollut, sillä Rolls-Royce on ajanut jo pidemmän aikaa autonomia testejä aluksella ja on tähän päivään mennessä kellottanut merikokeita lähes 400 tunnin edestä.

Muun muassa autonomista rantautumisjärjestelmää on testattu onnistuneesti. Se muuttaa automaattisesti sekä kurssia että nopeutta aluksen rantautuessa ja näin ollen suorittaa rantautumisen täysin autonomisesti säilyttäen täydellisen tilannetietoisuuden ympäristön suhteen.

Merikokeiden aikana törmäyksenestojärjestelmää on testattu erilaisissa olosuhteissa useiden tuntien ajan. Liikenteen turvallisuusviranomainen Trafi on seurannut ja myös tukenut hankkeen suunnittelua ja toteutusjärjestelyjä.

’’Haluammekin mahdollistaa omalta osaltamme merenkulun autonomiakehitystä ja varmistaa, että sekä autonomiset että etäohjaillut matkaosuudet suoritetaan turvallisesti ja säädösten mukaisesti”, sanoo Trafin osastopäällikkö Juha-Matti Korsi.

Rolls Roycen ja Fingerriesin SVAN-kehityshanke (Safer Vessel with Autonomous Navigation) jatkoi vuoden 2017 loppupuolella päättyneessä AAWA (Advanced Autonomous Waterborne Applications) -tutkimushanketta.

Suomi kuuluukin merenkulun automaatiokehityksen kärkijoukkoihin, joten kokeiluja on odotettu tapahtuvan pian. ’’Tämä päivä merkitsee suurta askelta kohti autonomista merenkulkua ja vahvistaa täysin, mistä olemme puhuneet jo usean vuoden ajan, että autonominen meriliikenne tulee tapahtumaa’’, toteaa Rolls-Royce Marinea vetävä Mikael Mäkinen.

Suomi tekee aktiivisesti työtä myös kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMOssa sekä EU:ssa merenkulun kansainvälisten säädösten ajanmukaistamiseksi. ”Säädösten kehitystyössä tarvitsemme konkreettisia onnistuneita kokeiluja, joilla voimme osoittaa uusien käytäntöjen toimivuuden ja turvallisuuden”, sanoo Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa.

LISÄTTY: ABB testasi Suomenlinnan lautalla etäohjausta

ABB:n äskettäin tekemässä testiajossa Suomenlinnan lauttaa ohjattiin Helsingin keskustassa sijaitsevasta väliaikaisesta ohjauskeskuksesta. Ohjauksessa käytettiin ABB:n dynaamista paikannusta hyödyntävää ABB Ability Marine Pilot Control -järjestelmää. Tekniikka on asettavissa lähes kaikentyyppisiin aluksiin.

”Olemme innoissamme testin potentiaalisista vaikutuksista tulevaisuuden meriliikenteeseen. ”Autonominen ei tarkoita miehittämätöntä. Samalla kun alukset muuttuvat sähköisiksi, digitaalisiksi ja verkkoon kytketyiksi, ABB voi optimoida merenkulkijoiden osaamista jo olemassa olevien ratkaisujen avulla ja näin parantaa merenkulun kokonaisturvallisuutta”, sanoo ABB:n kokeilussa mukana ollut Juha Koskela. Hän on myös ABB:n Marine & Ports -liiketoimintayksikön toimitusjohtaja.

ABB:n etäohjauskokeilu toteutettiin lautan liikennöintiaikojen ulkopuolella ilman matkustajia ja alueella, jossa ei liikennöinyt muita aluksia. Lautta jatkaa liikennöintiään perinteisten aluksella olevien hallintalaitteistojen avulla. Etäohjaus oli käytössä ainoastaan kokeen ajan. Tutkimus- ja tuotekehitystyö miehistön kanssa yhteistyössä jatkuu, kertoo ABB tiedotteessaan.

Kuva: Finferries Falco on 53,8 metriä pitkä maantielautta, joka aloitti liikennöinnin vuonna 1993.

Päivitetty ABB-osuudella 4.12.2018