Sosiaalisista roboteista ihmismäisempiä – haasteita silti riittää

Robotiikan edelläkävijämaana pidetystä Japanista löytyy jo hotelleja, jotka ovat korvanneet ihmistyöntekijät roboteilla. Tämä tuntuu kuitenkin vasta alkua robotisaatiolle, arvioidaan Jyväskylän yliopiston robotiikan tutkimusryhmän selvityksessä. Siinä tarkasteltiin robottien ohjelmointia, rakennetta ja niiden käyttöön liittyviä haasteita.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan robotiikan tutkimusryhmän aiemmin julkaistu Palvelurobotiikka-raportti käsitteli jo tekoälyä robotiikassa, teollisuusrobotiikkaa sekä laajemmin palvelurobotiikkaa ja sen käyttämistä Suomessa.

’’Robotiikka on tehnyt viime vuosikymmenien aikana suuren harppauksen yksinkertaisista kokoonpanolinjoille tarkoitetuista teollisuusroboteista vuorovaikutukseen kykeneviin ja palvelualttiisiin sosiaalisiin robotteihin’’, toteaa tutkimushankkeen vastuullinen johtaja professori Pekka Neittaanmäki.

Jyväskylän yliopiston Pepper-robotti ja Mariia Gavriushenko. Kuvaaja: Petteri Kivimäki.

Uudessa ”Humanoidirobotti Pepper – mahdollisuuksia ja haasteita” -raportissa tarkastelu kohdistettiin japanilaisen Pepper-robottiin, josta saatuja kokemuksia ja havaintoja pyrittiin yleistämään koskemaan sosiaalisia robotteja sekä myös laajemmin palvelurobotiikkaa.

Sosiaalisilla roboteilla havaittiin olevan edelleen haasteita avointen kysymysten ja niiden sanavaraston ulkopuolisten puhesyötteiden kanssa.  Myös testiryhmänä toimineet henkilöt havaitsivat tämän.

Tutkimuskäytössä ollut Pepper-robotti ei esimerkiksi vastannut ohjelmointinsa ulkopuolisiin yleisiin kysymyksiin, ei aina reagoinut sille annettuihin puhekomentoihin tai vastasi puheeseen tai tabletin käyttöön liian hitaasti. Se ei myöskään juuri sovellu fyysisiin tehtäviin.

Havaituista haasteista huolimatta testiryhmä koki Pepperin viihdyttävänä, sympaattisena ja hyvälle tuulelle tuovana robottina. ’’Pepper koettiin helposti lähestyttäväksi, hauskaksi ja palvelualttiiksi’’, arvioi tutkimusta vetänyt väitöskirjatutkija Pasi Hänninen. Pepper-robotin toiminnallisuutta selvitettiin Business Finlandin rahoittamassa Watson Health Cloud -hankkeessa.

Lisää: Humanoidirobotti Pepper mahdollisuuksia ja haasteita -raportti, Jyväskylän yliopisto 2018 (LINKKI, pdf) ja aiempi Palvelurobotiikka-raportti (LINKKI, pdf) ja Uusiteknologia.fi:n humanoidirobotiikan  ja Pepperistä kertovia uutisia (LINKKI1 ja LINKKI2)

Aloituskuva: VTT (LINKKI, uutinen)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!