Video: VTT tuo robotin kauppakeskukseen

Teknologian tutkimuskeskus VTT testaa kauppakeskus Ideaparkissa palvelurobottia toimimaan itsenäisesti kauppakeskusympäristössä. Pepper-robotin ensimmäinen koekäyttö alkaa loppuviikosta. Lempäälän kauppakeskuksessa.

Sosiaalisten palvelurobottien kokeilut ovat siirtymässä kehityslaboratorioista osaksi kuluttajien arkiympäristöä, jossa robotit alkavat tarjota erilaisia asiakkaita hyödyttäviä ja viihdyttäviä palveluja.

”Sosiaalinen robotti voidaan helposti ohjelmoida antamaan tietoja ja opastusta, mutta hyvän vuorovaikutuksen ja asiakaskokemuksen luomiseksi robottien tekniset kyvyt eivät vielä riitä ja tarvitaan käytännön tietoa robotin ja ihmisen vuorovaikutuksesta”, kertoo VTT:n projektipäällikkö Marketta Niemelä.

Kuva: Softbank
Kuva: Softbank

VTT ja kauppakeskus Ideapark Lempäälä ovat Suomesta mukana EU-rahoitteisessa MuMMER (MultiModal Mall Entertainment Robot) -tutkimushankkeessa, joka alkoi maaliskuussa ja kestää neljä vuotta.

Kenttäkokeet tehdään kauppakeskuksessa, joka on robotille erittäin haastava ympäristö. Siellä on paljon ihmisiä, liikkuminen isossa tilassa on vaihtelevaa ja kirjava äänimaailma laittavat robotin kyvyt tulkita ympäristön tapahtumia koville. Suomen kieli asettaa myös omat haasteensa, ja toistaiseksi Pepper kommunikoi englanniksi.

Hankkeessa kehitetään robotin audiovisuaalisen sensoritiedon ja sosiaalisten signaalien prosessointia eli robotin kykyä tulkita tilanteita ja valita tilanteeseen sopiva toiminto sekä kykyä liikkua ihmisjoukossa. Mukana on yliopisto-, tutkimus- ja yritysosapuolia Skotlannista, Ranskasta, Sveitsistä ja Suomesta.

Pepper on 120-senttinen, ja se on suunniteltu toimimaan vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Se osaa muun muassa tunnistaa, onko ihminen hyvällä tuulella ja reagoi sen mukaisesti. Pepper reagoi katsekontaktiin ja tervehdykseen.

Robottiin kehitettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi, että se tunnistaa kenen asiakkaan luokse se voi mennä, miten aloittaa ja jatkaa vuorovaikutusta sekä mitä asiakas haluaa, niin että se osaa tarjota oikeaa palvelua.

Kauppakeskuksen asiakkaat, yritykset ja muut sidosryhmät pääsevät kehittämään Pepper-palveluita. VTT järjestää työpajoja, haastatteluita ja koekäyttötilanteita, joissa ideoidaan ja kehitetään robotin käyttötapoja ja vuorovaikutusta sekä kerätään tietoa ihmisten sosiaalisesta käyttäytymisestä vuorovaikutustilanteissa.

LISÄÄ: Pepper esittäytyy (LINKKI, video) ja MuMMER-projekti (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639