EU pääsi sopuun digitaalisista tekijänoikeussäännöistä

Pitkään Euroopan unionissa väännetyt uusien tekijänoikeusääntöjen luvataan turvaavan luovan alan toimijoiden ja uutiskustantajien asemaa neuvotteluissa internetjättien kanssa. Säännöt lupaavat turvata myös ilmaisunvapauden, jotta kuka tahansa nettikäyttäjä ei joudu pulaan.

Lainsäädäntö vaikuttaa suoraan muun muassa YouTube-, Facebook- ja Google News- alustoihin. Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvotteleman sopimuksen tavoite on turvata, että tekijänoikeudet toteutuvat internetissä.

Lainsäätäjät onnistuivat takaamaan, että internet pysyy vapaan ilmaisun alueena. Tekstipätkiä uutisartikkeleista sekä GIFejä ja meemejä voi jatkossakin jakaa, mutta teknologiajättien tulee jakaa tuloja taiteilijoille ja toimittajille

Tekijänoikeuksin suojattujen töiden lataaminen internet-alustoille esimerkiksi lainaamista, kritiikkiä, arviointia, karikatyyriä, parodiaa tai pastissia varten on jatkossakin mahdollista ja meemejä ja GIFejä voi jatkossakin jakaa.

Sopimuksen tavoite on vahvistaa oikeuksien haltijoiden mahdollisuuksia neuvotella paremmista korvauksista työnsä käytöstä internetalustoilla.

Sopimus parantaa erityisesti muusikkojen, esiintyjien, käsikirjoittajien ja uutiskustantajien oikeuksia. Tuottajat ja teosten esittäjät voivat vaatia lisäkorvausta jakelijalta, joka hyötyy tuottajan työstä esimerkiksi, jos alun perin sovittu korvaus on kohtuuttoman pieni suhteessa jakelijan saamaan hyötyyn.

Seuraavaksi Euroopan neuvoston ja Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä täysistunnon tulee hyväksyä sopimus.

TAUSTAA: Miten direktiivi muuttaa nykytilannetta

Tällä hetkellä internetyrityksillä on vain vähän kannustimia tehdä reiluja lisenssisopimuksia tekijänoikeuksien haltijoiden kanssa, koska yritykset eivät ole vastuussa sisällöstä, jota alustojen käyttäjät niille lataavat.

Kun internetyhtiöt asetetaan vastuuseen, vahvistuvat tekijänoikeuksien haltijoiden mahdollisuudet vaatia kohtuullisia sopimuksia ja saada reilu korvaus töidensä käytöstä digitaalisilla alustoilla.

Teksti huomioi EU:n esityksen mukaan erityisesti start-up -yritykset. Huomisen johtavat yritykset ovat tämän päivän start-up -yrityksiä. Sopimuksella halutaan tehdä internetistä tila, joka hyödyttää kaikkia, ei pelkästään muutamaa vahvaa toimijaa.

Tätä sopimuksella haetaan

  • Internetalustoille kannustimia maksaa taiteilijoiden ja toimittajien työstä
  • Meemejä ja GIFejä voi jakaa vapaasti
  • Yksittäisillä sanoilla tai hyvin lyhyellä kuvauksella varustettuja linkkejä uutisartikkeleihin voi jakaa
  • Toimittajien saatava osuus kustantajien saamasta tekijänoikeuksien alaisesta tulosta
  • Start up -alustoille kevyemmät vaatimukset
  • Direktiivi ei määrää pakollisia suodattimia

Lisää: Taustaa EU:n tekijäoikeuspäätökselle (LINKKI)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018