Tekninen kauppa nousi kymmenen vuoden kuopasta

Viime vuosi oli teknisessä kaupassa kolmas peräkkäinen voimakkaan kasvun vuosi. Myynti saavutti vihdoin vuoden 2008 tason ennen finanssikriisiä. Odotukset kuluvasta vuodesta ovat Teknisen kaupan liiton mukaan maltillisen positiiviset. 

Koko vuoden 2018 aikana jäsenyritysten myynti kohosi reilut kuusi prosenttia ja viimeiselläkin neljänneksellä yli viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Nopeimmin kasvanut toimiala oli tuotteet ja palvelut teollisuudelle yli yhdeksän prosentin nousulla.

Raaka-aineiden myynti kohosi kuusi prosenttia vuodentakaisesta tasosta. Rakentamisen tuotteissa ja palveluissa myynti parani reilulla neljällä prosentilla. Kuluttajatuotteissa myynti lisääntyi puolellatoista prosentilla.

’’Toimintaympäristön kovasta turbulenssista huolimatta jäsenyritysten myynnin kehitykset jatkuivat viimeiselläkin vuosineljänneksellä vahvoina. Teknisen kaupan myynti saavutti vihdoin vuoden 2008 tason ja kymmenen vuoden kuopan voidaan todeta täyttyneen’’, kertoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Odotukset kuluvasta vuodesta ovat hänen mukaansa maltillisen positiiviset, mutta kasvu ei varmasti tule olemaan yhtä vahvaa kuin edellisinä vuosina. Koko vuoden osalta teollisuuden investointitavaroiden kehitys oli Uiton mukaan erityisen ilahduttavaa.

Kuvituskuva: Pohjoinen teollisuus 2018.