Valtio aikoo jakaa lisää tutkimusrahaa

Valtion tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat talousarvion määrärahat kasvavat kuluvana vuonna Tilastokeskuksen mukaan 107,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta lähes kahteen miljardiin euroon. Käytännössä palataan vuoden 2015 tasolle.

Vuoden 2019 valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat kokonaisuudessaan 1 991,1 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on arviolta  8,3 prosenttia.

Suurin euromääräinen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvu kohdistuu erityisesti teollisuuden edistämiseen, jonka rahoitus kasvaa 68,3 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarviossa. Kokonaisuudessaan Business Finland eli entisen Tekes saa 451,2 miljoonaa euroa, jossa on 13,2 prosenttia kasvua.

Yksittäiset suurimmat tavoiteluokat, joihin tutkimus- ja kehittämisrahoitusta kohdennetaan, ovat yliopistojen tutkimus- ja kehittämisrahoitus sekä yleinen tieteen edistäminen. SEe on suurimmilta osin Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta, Joka kasvoi 3,9 prosenttia 470,1 miljoonaan euroon.

Suurimmalla osalla tavoiteluokista tutkimus- ja kehittämisrahoitus joko kasvaa tai pysyy edellisvuoden tasolla.

Hallinnonaloista eniten tutkimus- ja kehittämistoimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Suurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka t&k-rahoitus on vuoden 2019 talousarviossa 1 206,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaisen talousarvion määrärahoista on 41,7 miljoonaa euroa.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa vuoden takaisesta talousarviosta 72,7 miljoonalla eurolla, josta suurin osa on Business Finlandin rahoituksen kasvua.

Lisää: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 2019, Tilastokeskus (LINKKI)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!